Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Välkommen översyn av samordningsnummer

17 januari 2020

Tisdagen den 14 januari presenterade finansminister Magdalena Andersson förslag för en översyn av systemet med samordningsnummer. Bland annat föreslås underrättelseskyldigheten till Skatteverket om misstänkta fel i folkbokföringen utvidgas och omfatta samtliga myndigheter. Det föreslås även att personer med samordningsnummer ska kunna avregistreras samt att det införs en skyldighet för enskilda att anmäla uppgift om aktuell adress till Skatteverket.

– Vi välkomnar en översyn av systemet med samordningsnummer som finansministern nyligen presenterat. Vi kommer nu att titta närmre på förslagen och vad de får för effekter för Försäkringskassan.

Det säger Per Eleblad, avdelningsdirektör på Försäkringskassan. På Försäkringskassans initiativ samlades under december 18 utbetalande myndigheter i syfte att förstärka arbetet mot missbruk av socialförsäkringen. Per Eleblad samordnar de förslag som kommer att presenteras senare under våren. Bland annat så tittar de nu tillsatta arbetsgrupperna på hur identiteter kan stärkas och information bättre utbytas mellan myndigheter.

– Det är viktigt att känna till att samordningsnumret inte automatiskt ger tillgång till den svenska socialförsäkringen. Försäkringskassan gör alltid en individuell utredning om försäkringstillhörighet vid första ansökningstillfället. Om man inte kan styrka sin identitet kan man inte vara försäkrad i Sverige och ta del av socialförsäkringens förmåner.

Regeringens förslag i helhet:

Säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen (www.regeringen.se)

Tillbaka till nyhetsarkivet