Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.
Webbinnehållsvisning Actions
Loading...

Försäkringskassechef nominerad till hälsobefrämjarpris

11 oktober 2017

Jenny Hoffert, enhetschef på Försäkringskassan, jobbar mycket med att skapa en bra arbetsmiljö för sina medarbetare för att därmed långsiktigt förbättra hälsan. Och hon gör det så bra att hon nominerats till Årets hälsofrämjande chef på Chefsgalan 2018. - Det känns verkligen jätteroligt. Och ärofyllt såklart! Det är ett kvitto på att någon eller några tycker att jag gör ett bra jobb, säger hon.

Jenny Hoffert

För knappt två år sedan började Jenny Hoffert som ny chef på Försäkringskassan. I samma veva började hon tillsammans med ledningsgrupp och medarbetare att bygga strukturer för att skapa ett bra och hållbart arbetsklimat.

Vi jobbar främst med fyra områden; ett tydligt uppdrag, förväntningar, mandat samt förutsättningar. Om jag som medarbetare tydligt vet vad jag ska göra, vad som förväntas av mig, vilket mandat jag har och får bra förutsättningar att göra mitt jobb, tror jag att vi får medarbetare som både mår bra och gör ett bra jobb, säger Jenny Hoffert.

Hon berättar att enheten gemensamt har byggt en struktur för det dagliga arbetet och tagit fram indikatorer för kvalitet, leverans samt för medarbetarnas arbetsmiljö och förutsättningar för att göra ett bra jobb inför veckan.

- På måndagsmorgonen går vi igenom såväl veckans kommande leveranser som föregående veckas leveranser i syfte att skapa en ”vi-förståelse” för hur det går för oss. Alla får samma bild av läget vid samma tidpunkt. Vi identifierar, hanterar och eliminerar avvikelser i vår produktion.

I slutet av veckan följer enheten upp veckan och ser om den blev som planerad och blickar då även framåt inför kommande vecka, i syfte att följa upp och vara proaktiva.

  • På så vis får jag en bra överblick över mina medarbetares arbetssituation och kan på ett proaktivt sätt agera på avvikelser och hjälpa till att göra omprioriteringar, säger Jenny Hoffert.

Vad har du sett för resultat hittills av ditt arbete?
- Vi har väldigt goda resultat. Låga sjuktal, låg personalomsättning och fin feedback både från uppdragsgivare vi jobbar med och från våra medarbetare.

I kriterierna står det att chefen ska se att den psykiska hälsan är minst lika viktig som den fysiska, hur ser du på det?
- Jag tycker att dessa delar självklart hänger ihop. Jag tror inte att man kan dela på det fysiska och det psykiska. Man måste ha en balans mellan arbetets krav och individens förmåga. Det handlar om möjligheter till ett stimulerande arbete, personlig utveckling och att få bidra till arbetsplatsen. För att må bra behöver vi ett arbete med ett tydligt uppdrag, inflytande över vår egen arbetssituation och möjlighet till feedback, säger Jenny Hoffert.

Chefsgalan arrangeras av tidningen Chef för 16:e året i rad och hålls den 8 mars 2018. På galan utses Sveriges bästa chefer i sju olika kategorier. Nomineringsprocessen till Chefsgalan pågår till och med den 12 oktober.

Kriterier Årets hälsofrämjande chef:

  • Har medarbetarnas hälsa som drivkraft

  • Ser att den psykiska hälsan är minst lika viktig som den fysiska

  • Arbetar med hälsa på organisationsnivå

  • Kopplar investeringarna i hälsa till verksamhetens mål

  • Har en dokumenterad strategi för hälsoarbetet och sätter upp mål som följs upp


Tillbaka till nyhetsarkivet