Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Försäkringskassan på FN-toppmöte

22 mars 2019

Försäkringskassan deltog vid FN:s årliga toppmöte i New York för kvinnors rättigheter som i år handlade om att bygga upp sociala trygghetssystem som bidrar till ett jämställt samhälle.

Heini Möller
Fotograf: Pontus Höök (norden.org)

FN:s Kvinnokommissions 63:e möte (Commission on the Status of Women, CSW), genomfördes den 11-22 mars i FN:s högkvarter i New York. De nordiska länderna hade ett gemensamt fullsatt seminarium om socialförsäkringssystemen som arrangerades av Island, ordförandeland för Nordiska ministerrådet under 2019.

‒ Intresset är stort internationellt för de nordiska socialförsäkringssystemen. Jag berättade att ett jämställdhetsperspektiv alltid finns med i Försäkringskassans arbete, från bemötande till handläggning och beslut. Det kan handla om att uppmuntra föräldrar att dela mer lika på föräldraledigheten eller att ställa frågor om våld i mötet med människor, säger Heini Möller, chef för värdegrundsfrågor som deltog i en nordisk expertpanel. 

Försäkringskassan berättade också om Sveriges jämställdhetsmål som är beslutade av riksdagen och om myndighetens arbete för att motverka mäns våld mot kvinnor.

I den svenska delegationen som leddes av jämställdhetsminister Åsa Lindhagen ingick också Jämställdhetsmyndigheten, Brottsförebyggande rådet och Sida samt civilsamhällesorganisationer.

Om FN:s Kvinnokommission

FN:s Kvinnokommission, Commission on the Status of Women (CSW), är det främsta mellanstatliga organet i världen som arbetar för att stärka kvinnors rättigheter. FN:s medlemsländer ska via förhandlingar komma överens om gemensamma slutsatser som innehåller rekommendationer som ska genomföras internationellt, nationellt, regionalt och lokalt. CSW består av 45 medlemsstater som väljs av Ecosoc utifrån en geografisk fördelning. Sverige är för närvarande inte medlem.

FN:s Kvinnokommission, Commission on the Status of Women (CSW), (unwomen.org)

Jämställdhetsmålen (regeringen.se) öppnas i nytt fönster  

Tillbaka till nyhetsarkivet