Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Socialförsäkringen i siffror 2017

20 juni 2017

227 miljarder betalades ut av Försäkringskassan i olika ersättningar och bidrag under 2016. I förhållande till BNP har utgifterna för socialförsäkringen minskat över tid. År 2016 motsvarade utgifterna för socialförsäkringen 5,2 procent av BNP, en nivå som är lägre än den varit under de senaste 30 åren. 

Dessa och många andra fakta om socialförsäkringen, som är en viktig del av de offentliga trygghetssystemen och har stor betydelse, inte bara för enskilda, hushåll och företag, utan för hela samhällsekonomin, finns i Försäkringskassans skrift Socialförsäkringen i siffror som publiceras idag. 

Mer ur Socialförsäkringen i siffror 2017: 

-Av de utbetalade dagarna med föräldrapenning år 2016 gick 73 procent till kvinnor och 27 procent till män. 

Totalt fick 625 440 personer sjukpenning någon gång under året 2016, varav 64 procent var kvinnor och 36 procent män. 

Knappt 1,3 miljoner föräldrar mottog allmänt barnbidrag, flerbarnstillägg och/eller förlängt barnbidrag under år 2016. Av dessa föräldrar var 78 procent kvinnor.  

– Av mottagarna av assistansersättningen var 46 procent kvinnor och 54 procent män under 2016.

Socialförsäkringen i siffror  2017pdf öppnas i nytt fönster

Tillbaka till nyhetsarkivet