Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Socialförsäkringen i siffror 2020

23 June 2020

Idag publiceras den årliga skriften Socialförsäkringen i siffror. Publikationen ger en övergripande beskrivning av de ersättningar som administreras av Försäkringskassan med hjälp av lättillgänglig och kommenterad statistik.

I årets upplaga kan vi bland annat se att 9 av 10 i åldern 19–64 beräknas ha en sjukpenninggrundande inkomst. Det ger ekonomisk trygghet i händelse av sjukdom och nedsatt arbetsförmåga och ger möjlighet till ersättningar inom föräldraförsäkringen.

Statistiken som redovisas summerar år 2019. Det går därför inte att se några effekter av det nya coronaviruset i årets upplaga.

56 sekunder

Filmen visar utgifter för de ersättningar som administrerades av Försäkringskassan under år 2019. Det är i huvudsak ersättningar som betalas ut till barnfamiljer, sjuka och personer med funktionsnedsättning.

Fakta i korthet

  • Av de utbetalade dagarna med föräldrapenning år 2019 gick 70 procent till kvinnor och 30 procent till män
  • Totalt fick 591 000 personer sjukpenning någon gång under året 2019 varav 63 procent var kvinnor och 37 procent män
  • Psykiska sjukdomar var den vanligaste diagnosgruppen bakom sjukpenning i pågående sjukfall för både kvinnor och män i december 2019
  • 1,5 miljoner föräldrar mottog allmänt barnbidrag, flerbarnstillägg och/eller förlängt barnbidrag under år 2019. Av dessa föräldrar var 72 procent kvinnor och 28 procent män

I stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige omfattas av den svenska socialförsäkringen. Den är en viktig del av de offentliga trygghetssystemen och har stor betydelse för både enskilda, hushåll och företag, men också för hela samhällsekonomin. I Sverige är en person försäkrad enligt det svenska socialförsäkringssystemet om denne bor eller arbetar i landet. Det innebär att personen har rätt till försäkringar och bidrag som kan vara arbets- eller bosättningsbaserade.

Om Försäkringskassan

Försäkringskassan är en av Sveriges 28 statistikansvariga myndigheter och publicerar officiell statistik inom socialförsäkringsområdet. Myndigheten administrerar en av Sveriges största statistikdatabaser. På Försäkringskassans hemsida hittar du aktuell statistik, liksom publikationer och forskning om socialförsäkringen.

Statistik och analys

Socialförsäkringen i siffror 2020

Kontakt

Vill du veta mer eller ha hjälp med kontakt: ring presstjänsten på 010-116 98 88

Tillbaka till nyhetsarkivet