Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Slopat krav på intyg vid vab

19 March 2020

Du behöver inte längre skicka in ett intyg när ditt barn har varit sjukt eller smittat i mer än sju dagar. Detta gäller oavsett orsaken till ditt barns sjukdom eller smitta.

Du behöver inte heller skicka in något läkarintyg när ordinarie vårdaren, till exempel en dagbarnvårdare, är sjuk i mer än sju dagar. Om du redan har ansökt om ersättning men inte ännu fått något beslut behöver du inte skicka in ett intyg.

Om du har varit hemma med ditt sjuka barn men ännu ansökt, behöver du inte heller skicka in ett intyg.

Kom ihåg att du måste ansöka senast 90 dagar efter den första dagen som du var hemma med barnet.

Tänk på att du fortfarande behöver skicka in läkarutlåtande i följande situationer:

  • Om ditt barn har fyllt 12 år men inte 16 år och inte har ett förhandsbeslut
  • Om Försäkringskassan ska bedöma att ditt barn är allvarligt sjukt.

Coronaviruset - det här gäller


Tillbaka till nyhetsarkivet