Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Tillgängligheten ökar på telefon

7 May 2019

Mellan 2017 och 2018 minskade väntetiden för dem som ringde Försäkringskassan med drygt 16 procent. För dem som ringde om förmåner som berör funktionsnedsättning eller varaktigt nedsatt arbetsförmåga minskade väntetiden med hela 35 procent.

Tillgängligheten för Försäkringskassan ökar på telefon

- Vi har fått ner våra väntetider med 3 minuter för varje person som ringer till oss med frågor om funktionsnedsättning eller varaktigt nedsatt arbetsförmåga. Det är väldigt positivt eftersom vi hela tiden strävar efter att öka tillgängligheten, säger Jonas Lindberg, controller på Försäkringskassan.

Ett av Försäkringskassans fokusområden är att förbättra servicen till medborgarna. Det innebär att tillgängligheten till information och tjänster ska vara god och hög, både inom telefoni och digitala tjänster.

Fakta:

Försäkringskassan svarar på totalt 4, 6 miljoner samtal per år.
Runt 400 000 samtal per år handlar om funktionsnedsättning.
På totalen så minskade kötiderna till Försäkringskassan med 1.5 minuter per samtal.
Till avdelningen för funktionsnedsättning minskade kötiderna med 3 minuter per samtal.

Tillbaka till nyhetsarkivet