Webbinnehållsvisning Actions
Loading...

Ny rapport om assistansersättningens utveckling: Domar ger färre mottagare av assistans

2 februari 2017

Knappt 16000 personer hade statlig assistansersättning 2016, en liten minskning sedan 2015. Antalet har varit relativt stabilt sedan 2009. 1994, när ersättningen infördes var antalet drygt 6000. Då var genomsnittet 67 timmar per vecka medan det 2016 hade ökat till drygt 127 timmar per vecka. Det motsvarar 18 timmar per dygn, i princip all den tid som mottagaren är vaken. Ökningen har skett för både kvinnor och män, i alla åldersgrupper och för hela landet.

Idag finns dock tecken på att antalet mottagare av assistansersättning minskar, troligen till följd av ett par domar i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Även ökningen av antalet beviljade timmar ser ut att stanna av.

Det framgår av Försäkringskassans slutrapport om assistansersättningens utveckling som igår lämnades till regeringskansliet. Rapporten väver samman tidigare kunskap med resultat från fördjupade analyser som gjorts bland annat med nya data som Försäkringskassan tagit fram under hösten 2016. Syftet med rapporten är att skapa en så bred, aktuell och faktabaserad bild av utvecklingen som möjligt. 

De flesta som får assistansersättnings behåller ersättningen under många år, endast för ett fåtal dras den in. När det sker beror det på att de grundläggande behoven inte längre uppgår till mer än 20 timmar per vecka. Över tid har det skett förändringar i rätten till assistansersättning. Lagstiftningen har utvecklats på ett sätt som gör att antalet assistansmottagare med utvecklingsstörning och autism ökar samtidigt som antalet mottagare med en fysisk funktionsnedsättning minskar, åtminstone bland personer under 65 år.

– Assistansersättningens utveckling är komplex och det är flera faktorer, exempelvis domar och praxis, som samtidigt driver utvecklingen åt olika håll. Det är viktigt att förstå hela bilden, säger Marie Axelsson, chef för avdelningen för funktionsnedsättning på Försäkringskassan. 

– Rapporten pekar på flera saker som vi kommer arbeta vidare med, till exempel bättre stöd till våra handläggare, som gör komplicerade utredningar och fattar svåra beslut, säger Marie Axelsson.

Läs mer:

Assistansersättningens utveckling (Socialförsäkringsrapport 2017:4)

Tillbaka till nyhetsarkivet