Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Prövningstillstånd i HFD om sondmatning – assistansersättning

26 april 2017

Försäkringskassan överklagade tidigare i år en dom från Kammarrätten i Göteborg där kammarrätten bedömt att egenvård i form av sondmatning var ett grundläggande behov. Vi har nu fått besked av Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) att de kommer pröva målet, ett så kallat prövningstillstånd. I nuläget går det inte att säga hur långt tid det kommer att ta innan HFD avgör målet. Försäkringskassans uppfattning och tillämpning är tillsvidare oförändrad och den framgår av vägledning 2003:6.

Bakgrund

Prövningstillståndet gäller om hjälp med sondmatning är ett sådant grundläggande behov som avses i 9 a § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Eftersom kriterierna för grundläggande behov är avgörande för rätten till personlig assistans anser Försäkringskassan att det behövs vägledning som förtydligar rättsläget. Därför överklagade myndigheten kammarrättens dom till Högsta förvaltningsdomstolen.

Läs mer

Försäkringskassan önskar tydligare rättsläge

Tillbaka till nyhetsarkivet