Webbinnehållsvisning Actions
Loading...

Försäkringskassan föreslås själv utreda bidragsbrott

8 maj 2017

Inrätta en ny enhet för utredning av bidragsbrott hos Försäkringskassan. Det är ett av förslagen i slutbetänkandet från utredningen om Kvalificerad välfärdsbrottslighet som lämnades till regeringen den 5 maj.

Regeringens utredare, Lars-Erik Lövdén, anser att förutsättningarna för myndigheterna att bekämpa välfärdsbrottsligheten i dag är otillräckliga, att det förekommer felaktiga uppgifter i register som ligger till grund för utbetalningar, och att myndigheterna inte har tillräckliga möjligheter att kontrollera om inrapporterade uppgifter är korrekta.

Några av förslagen:

  • En ny enhet för utredning av bidragsbrott inrättas hos Försäkringskassan och mål om brott mot bidragsbrottslagen handläggs vid Ekobrottsmyndigheten.
  • Regeringen bör utreda frågan om en samordnad statlig utbetalningsfunktion.
  • Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen får utökade möjligheter att inhämta uppgifter från andra aktörer om juridiska personer.
  • Straffet för grovt bidragsbrott skärps till max sex år och bidragsbrottslagen utvidgas till att också omfatta utbetalningar till bl.a. juridiska personer.

Betänkandet kommer nu gå ut på remiss.

Kvalificerad välfärdsbrottslighet – förebygga, förhindra, upptäcka och beivra (regeringen.se)pdf öppnas i nytt fönster

Tillbaka till nyhetsarkivet