Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Mer jämställt när pappor är hemma under barnets första år

10 June 2020

Försäkringskassan har undersökt hur uttaget av betalt och obetald föräldraledighet ser ut bland olika grupper föräldrar. Rapporten visar att det är svårare att nå ett jämställt uttag av föräldraledighet för föräldrapar som inte delat någorlunda lika redan innan barnets ettårsdag. I samband med rapporten publicerar Försäkringskassan även ny statistik.

Resultaten av undersökningen redovisas i rapporten ”Betald och obetald föräldraledighet” som publiceras idag.

– Våra resultat visar att pappor som delar jämställt på föräldraledigheten är föräldralediga tidigare än andra pappor. I och med att mer än hälften av föräldraledigheten tas ut under barnets första levnadsår är det svårt att nå ett jämställt uttag av föräldraledighet om inte båda föräldrarna varit föräldralediga redan innan barnets ettårsdag. Det säger Henrik Lindholm, analytiker på Försäkringskassan.

I samband med rapporten publicerar Försäkringskassan även ny statistik om föräldraledighet. Statistiken visar bland annat hur länge olika grupper är föräldralediga i medeltal samt hur stor andel av föräldraledigheten som är betald. Statistiken är uppdelad på kön, ålder och län.

Statistiken visar att för barn födda 2016 är kvinnor i Västerbottens län de som tar ut minst föräldrapenning under sin föräldraledighet. I genomsnitt tar de föräldrapenning 63 procent av de föräldralediga dagarna under barnets första två år. Män i Södermanlands län är de som tar ut mest betald föräldraledighet, 75 procent av dagarna ersätts av Försäkringskassan. Statistiken visar också när på året föräldrar är föräldralediga, om det finns säsongsvariationer.

Tillbaka till nyhetsarkivet