Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Fler och bättre kontroller av VAB

25 oktober 2018

Försäkringskassan har ökat antalet kontroller av tillfällig föräldrapenning, det vi till vardags kallar vab. Arbetet drivs gemensamt av avdelningarna Barn och familj (BF) och Gemensamma försäkringsfrågor (GF). Utöver den faktiska ökningen förbättras även kvaliteten i kontrollerna. För att möta den nya ambitionen har tio personer nyanställts på kontoret i Skellefteå.

Syftet med de stärkta kontrollerna är flera. I våras presenterades Försäkringskassan en rapport där en fördjupad analys av utfallet av 2017 års slumpmässiga kontroller visade att nästan 15 procent av de utbetalade dagarna och pengarna betalas ut felaktigt. En felaktig vab-dag behöver inte betyda att personen som sökt avsiktligt gjort fel eller inte har rätt till ersättning. Det kan till exempel röra sig om felaktig information som lämnats i en ansökan eller att man angivit fel datum.

Kontrollerna som utförs görs i första hand innan utbetalning sker. På så sätt minskar risken för återkrav för felaktigt utbetalda dagar och fler föräldrar får rätt ersättning. Men även om många fall rättas till innan utbetalning,  sker även riskbaserade kontroller i efterhand och då förekommer återkrav. Hittills i år ligger summan på 43,8 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 26,7 miljoner kronor motsvarande period i fjol.

Nästan alla föräldrar som ansöker om vab vill göra rätt för sig. Den vanligaste åtgärden som de förstärkta kontrollerna leder till är att ansökan kompletteras och blir rätt före utbetalning. Men i de fall när en kontroll leder till misstanke om bidragsbrott har Försäkringskassan en skyldighet att polisanmäla.

I takt med att fler kontroller genomförts har även antalet anmälningar ökat. Hittills i år har över 43 miljoner kronor krävts tillbaka från föräldrar som gjort fel, och antalet polisanmälningar har nästan fördubblats jämfört med föregående år. Totalt i år handlar det om 709 personer, nästan dubbelt så många som under motsvarande period 2017.

Tillbaka till nyhetsarkivet