Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.
Webbinnehållsvisning Actions
Loading...

Besökare mycket nöjda med servicekontoren

7 juli 2017

Besökarna är mycket nöjda med bemötandet och servicen de får på servicekontoren. Det visar årets mätning, där svaren pendlar mellan 83 och 96 procent i nöjdhet. - Vi är mycket glada över resultatet och medarbetarna jobbar hårt varje dag för att bibehålla den höga kvaliteten, säger Tuija Rönnback, Försäkringskassans chef för servicekontoren.

Resultatet av årets mätning visar – i likhet med tidigare mätningar – att servicekontorens besökare är mycket nöjda. 
  • 96 procent ansåg att fick ett bra bemötande.
  • 93 procent ansåg att de fick den hjälp de behövde.
  • 87 procent ansåg att de fick svar inom rimlig tid. 
  • 83 procent har svarat ja på samtliga tre ovanstående frågor.
Tuija Rönnback- Servicehandläggarna gör ett mycket bra jobb. De hälsar kunderna välkomna, ställer frågor för att veta vad kunden vill ha hjälp med och visar samtidigt hur kunden själv kan hitta information och använda våra digitala tjänster, säger Tuija Rönnback, Försäkringskassans chef för servicekontoren.

Män är signifikant mer nöjda än kvinnor i denna mätning och män är också den grupp som upplever en högre tillgänglighet till servicekontoret än kvinnor. Dock var det flera svarande som inte uppgav kön.

De nöjdaste besökarna finns inom åldersintervallet 45-54 år, där har 88 procent svarat ja på samtliga nöjdhetsfrågor. Minst nöjda, relativt sett, är yngre personer i åldern 25-34 år, där svarar 81 procent ja på alla tre nöjdhetsfrågor. 
Besökare på de mindre servicekontoren är signifikant mer nöjda än besökare på de större kontoren. Likaså upplever de att det är lättare att ta sig till servicekontoret, jämfört med besökare till de större kontoren. Detta mönster har även noterats i tidigare mätningar. Samtidigt uppmäts högst nöjdhet (ja på alla tre) bland besökare i Ängelholm och Alingsås (små kontor) och lägst i Östersund och Borlänge (medelstora kontor). Mest nöjda med tillgängligheten är besökarna i Alingsås och Norrköping (litet respektive stort kontor). 

Totalt deltog 15 servicekontor i undersökningen.

- Jag är oerhört stolt över medarbetarna på servicekontoren. Att 96 procent av kunderna är nöjda med bemötandet är ett fantastiskt bra resultat, säger Tuija Rönnback.

Fakta:
På våra 103 servicekontor möter vi besökare över hela landet – främst genom spontana besök. På servicekontoren har Försäkringskassan tjänstesamverkan med Pensionsmyndigheten och Skatteverket, vilket innebär att servicen vi levererar spänner över alla tre myndigheters verksamhet. På servicekontoren kan medborgaren få en helhetsbild av sina ärenden hos myndigheterna. 
Till exempel hjälper servicehandläggarna besökarna att få svar på allmänna frågor, de uppmuntrar, stödjer och lär kunderna användningen av våra digitala tjänster, handlägger ID-kort och skriver intyg.

Läs hela undersökningen här:


Tillbaka till nyhetsarkivet