Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Höjning av ersättning för karens

16 June 2020

Regeringen har beslutat att höja ersättningen för karens för anställda med 104 kronor från den 1 juni. Det innebär att om du varit sjuk och fått karensavdrag på din lön från och med den 1 juni, så kan du ansöka om ersättning från Försäkringskassan på 804 kronor före skatt.

Från och med 1 juni höjs ersättningen från 700 kronor till 804 kronor före skatt.

Om du har fått ersättning för karens med det lägre beloppet för tid från och med 1 juni kommer du att få en tilläggsutbetalning. Du behöver inte göra något. Försäkringskassan betalar ut tillägget till dig automatiskt.

Din arbetsgivare gör inte något nytt karensavdrag om du blir sjuk igen inom 5 kalenderdagar. Om du har flera arbetsgivare som gör karensavdrag inom 5 kalenderdagar har du bara rätt till ersättning för det första karensavdraget.

Om du är egenföretagare ersätts du med ett schablonbelopp på 804 kronor före skatt.

Ersättningen för den första sjukdagen – karensdagen - skulle ha gällt till den 31 maj. Regeringen har nu beslutat att förlänga de tillfälliga reglerna till och med den 30 september.

Tillbaka till nyhetsarkivet