Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Nya övergångsregler för vårdbidrag

1 July 2020

Möjlighet att förlänga vårdbidrag

Riksdagen har fattat beslut om en lagändring som ger Försäkringskassan möjlighet att förlänga ett beslut om vårdbidrag. Lagen träder i kraft den 1 juli 2020 och förlängningen är tänkt att gälla under tiden en ansökan om omvårdnadsbidrag eller merkostnadsersättning utreds, men längst till 1 juli 2022.

Förlängt vårdbidrag i avvaktan på omvårdnadsbidrag eller merkostnadsersättning

Tillbaka till nyhetsarkivet