Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.
Webbinnehållsvisning Actions
Loading...

Två chefer anmälda till personalansvarsnämnden

16 juni 2017

Två chefer på Försäkringskassan har blivit anmälda till Försäkringskassans personalansvarsnämnd. Anmälningarna gäller misstankar om felaktiga utbetalningar i samband med resor till arbetet, och misstankar att de har brutit mot regler kring attestering.

Om en medarbetare på Försäkringskassan misstänks ha begått en allvarligare förseelse hanteras detta av Försäkringskassans personalansvarsnämnd. Det är den rutin som tillämpas i all statlig verksamhet.

– Att jobba inom staten ställer mycket höga krav på att var och en följer de regler och rutiner som finns. Beteenden som leder till att vi använder skattepengar felaktigt är helt oacceptabla, säger generaldirektör Ann-Marie Begler.

– Jag har nu gett chefen för avdelningen för ledningsstöd i uppdrag att följa upp de rutiner och regler vi har kring tjänsteresor och attesteringsordning.

Kan det bli fråga om anmälan till polisen?

– Ja det kan det, och det kan komma att omfatta båda cheferna. Beslut om det fattas av Personalansvarsnämnden.

Båda cheferna har valt att avsluta sin anställning.

Personalansvarsnämnden sammanträder den 28 juni och kommer då att fatta beslut om vidare hantering.

Tillbaka till nyhetsarkivet