Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Försäkringskassan har fått nytt regeringsuppdrag för unga

16 augusti 2019

Regeringen har gett Försäkringskassan uppdraget att stärka stödet till unga som fått avslag om aktivitetsersättning.


Den 15 augusti beslutade Regeringen om att ge Försäkringskassan uppdraget att stärka stödet till unga som fått avslag på sin ansökan om aktivitetsersättning.

Ersättningen kan sökas av unga under 30 år, som inte kommer att kunna arbeta heltid under minst ett år på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning.

- Det är viktigt att ungas förmågor tas tillvara och därför är det ett viktigt uppdrag som vi som myndighet fått att hjälpa unga personer som är i behov av stöd till rätt instans, säger Ingeborg Watz Forslund, områdeschef för aktivitetsersättning på Försäkringskassan.

Försäkringskassan ska delredovisa uppdraget till Socialdepartementet senast den 15 juni 2020 och slutredovisa den 15 april 2021.

Uppdraget: Uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning (regeringen.se)

Fakta

Aktivitetsersättning

Aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga kan ges till personer mellan 19 och 29 år som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning har nedsatt arbetsförmåga under minst ett år. Arbetsförmågan bedöms i förhållande till de arbeten som finns på arbetsmarknaden, det vill säga även arbeten som särskilt anpassats för personer med funktionsnedsättning.


Tillbaka till nyhetsarkivet