Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Fyra myndigheter samverkar för att upptäcka våld

29 May 2019

Myndigheter har en viktig roll för att upptäcka om någon är utsatt för våld i nära relationer.   Därför stärker Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Socialstyrelsen sin samverkan med gemensam handlingsplan. Myndigheterna kommer arbeta tillsammans med bland annat rutiner och metoder, informationsspridning och kompetensutveckling.

Fyra myndigheter samverkar för att upptäcka våld


Tillbaka till nyhetsarkivet