Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Special dental care allowance

Special dental care allowance is a subsidy you can receive if you have certain illness or a certain disability that you negatively affect your dental health.

Can I receive special dental care allowance?

You can receive special dental care allowance if you

 • turn at least 22 years of age during the year
 • are insured in Sweden. You are if you live or work here. There are some exceptions to this rule.

Even if you reside in a country other than Sweden, you may be eligible for special dental care allowance in certain circumstances.

You may be eligible for the special dental care allowance if one of the following applies to you:

 • dry mouth due to long-term use of medication
 • dry mouth due to radiation treatment in the ear, nose, mouth or throat region
 • Sjögren's syndrome
 • chronic obstructive pulmonary disease having been prescribed oxygen or nutritional drink
 • cystic fibrosis
 • ulcerous colitis
 • Crohn's disease
 • intestinal failure
 • corrosion on the teeth and anorexia nervosa, bulimia nervosa or gastroesophageal reflux disease
 • difficult-to-treat diabetes
 • are undergoing dialysis treatment
 • a suppressed immune system due to use of medication,
 • have undergone an organ transplant.

Your dentist or dental hygienist will decide whether you are eligible for the allowance. In order for them to be able to assess whether you are entitled to the allowance, a basis of assessment is needed. The documentation required depends on what illness or disability you have. More information on these rules can be found on the National Board of Health and Welfare's website.

The National Board of Health and Welfare's regulations concerning special dental care allowance (SOSFS 2012:16) (socialstyrelsen.se)

What can I use the special dental care allowance for?

You can use the allowance for preventive dental health measures, such as check-ups and tooth cleaning. You can also use the special dental care allowance as partial payment for subscription dental care.

How much do I get?

The special dental care allowance is SEK 600 every six months. You receive the allowance on 1 January and 1 July each year.

You can divide use of the allowance up. For instance, you can use SEK 200 at one appointment and SEK 400 at the next appointment. You cannot carry over the allowance from one six-month period to the next.

How do I use my special dental care allowance?

To be able to use your special dental care allowance, you must go to a dentist or dental hygienist affiliated with the national dental care subsidy. Most are.

You do not need to apply for the allowance, but the dentist or dental hygienist must have a document confirming your illness or disability. If your dentist or dental hygienist determines you are entitled to the allowance, it is deducted from your bill.

 Hjälp oss göra vår webbplats bättre

Svara på enkäten och berätta vad du tycker om webbplatsen.

Till enkäten öppnas i nytt fönster

Vanliga frågor


Du är försäkrad i Sverige om du bor eller arbetar här.

Men det finns några undantag från den regeln. Du kan arbeta i ett annat land och ändå vara försäkrad i Sverige. Det finns också tillfällen när du kan arbeta i Sverige men vara försäkrad i ett annat land. Ring kundcenter på 0771-524 524 om du vill veta vad som gäller för dig som

 • arbetar som sjöman
 • är utsänd av en svensk arbetsgivare till ett annat land eller är utsänd av en utländsk arbetsgivare till Sverige
 • är diplomat
 • arbetar i två eller flera länder
 • är offentligt anställd av en förvaltning som tillhör Sverige men arbetar i ett annat land.

Om din tandläkare är osäker på om du kommer att bli försäkrad i Sverige, ska hen ändå rapportera den behandling du fått till Försäkringskassan. Vi skickar då en blankett till dig som heter ”Uppgifter för utredning av försäkringstillhörighet”. Den ska du fylla i och skicka till oss tillsammans med de underlag som anges på blanketten. Sedan utreder vi om du har rätt att vara försäkrad eller inte.

Om du blir försäkrad, så har du rätt till det statliga tandvårdsstödet.

För att du ska kunna ta del av tandvårdsstödet måste den tandläkare eller tandhygienist som behandlar dig vara ansluten till det statliga tandvårdsstödet. De flesta är det.

Abonnemangstandvård innebär att du ingår ett avtal hos din tandläkare eller tandhygienist om att få tandvård till ett fast pris under tre år. Vissa tandläkare kallar det för frisktandvårdsavtal.

Ett abonnemangsavtal för tandvård ska omfatta minst följande:

 • undersökningar och utredningar
 • hälsofrämjande insatser
 • behandling av sjukdoms- och smärttillstånd
 • reparativ vård.

Du kan använda det allmänna och det särskilda tandvårdsbidraget som en delbetalning av ett avtal om abonnemangstandvård. Du kan däremot inte få ersättning från högkostnadsskyddet för tandvård som ingår i ditt abonnemangsavtal.

Om din tandläkare eller tandhygienist inte kan bedöma om du har rätt till särskilt tandvårdsbidrag kan du ansöka om förhandsprövning om rätten till särskilt tandvårdsbidrag. Fyll i och skicka blankett FK 7023 Ansökan om förhandsprövning särskilt tandvårdsbidrag till Försäkringskassan så prövar vi om du har rätt till det.

Blankett FK 7023 Ansökan om förhandsprövning särskilt tandvårdsbidrag

Ja. Din tandläkare eller tandhygienist måste ha en prislista med både pris och referenspris för olika åtgärder.

I prislistan ska det stå om tandläkaren eller tandhygienisten tar ut ett högre pris än referenspriset. Det ska det också stå om tandläkaren erbjuder dig någon form av garanti för utförda behandlingar.

Du har också rätt till skriftlig information från din tandläkare om vilka material som används för din behandling.

Vid mer omfattande behandlingar har du rätt till en skriftlig behandlingsplan med uppgifter om

 • diagnosen som tandläkaren har ställt
 • den behandling som tandläkaren föreslår och varför
 • eventuellt förslag till alternativa behandlingar
 • behandlingen kan ge rätt till statligt tandvårdsstöd
 • pris och referenspris för åtgärderna.

Behandlingsplanen ska vara skriven på ett sådant sätt att du förstår vad som står i den.

Din tandläkare eller din tandhygienist kan föreslå åtgärder som du inte kan få ersättning för men är då skyldig att upplysa dig om det. Du ska då få veta vilka andra åtgärder för samma tillstånd som ger dig rätt till ersättning.

På Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) webbplats hittar du referenspriser för tandvårdsbehandlingar.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (tlv.se)

Du har rätt att få ett kvitto och ett undersökningsprotokoll.

På kvittot ska det stå vad varje åtgärd kostar och vad referenspriset är, så att du lätt kan jämföra dessa. Det ska också stå om du har fått ersättning för en del av kostnaderna från högkostnadsskyddet.

Om behandlingen har omfattat tandtekniskt arbete ska du tillsammans med kvittot få en kopia av det underlag som tandläkaren har fått från det tandtekniska laboratoriet. Kostnaden för det tandtekniska arbetet ska stå på underlaget.

Efter varje undersökning ska du få ett protokoll av tandläkaren eller tandhygienisten direkt efter undersökningen. Med undersökning menas undersökningar och utredningar som omfattar en allmän bedömning av dina tänder. Det gäller alltså inte vid undersökning av enstaka tänder eller ett enstaka problem, till exempel vid akutbesök.

Undersökningsprotokollet ska innehålla

 • allmän information om din tandhälsa
 • råd om hur du ska sköta dina tänder
 • diagnos för tänder som behöver behandlas.

Nej. Tandläkaren eller tandhygienisten kan inte kräva någon ersättning från dig. Hen ansvarar alltid för att bedöma om du kan få ersättning för en åtgärd. Om du inte hade rätt till ersättningen, är det tandläkaren eller tandhygienisten som blir skyldig att betala tillbaka pengarna till Försäkringskassan.

Är du inte nöjd med den tandvård som du fått eller det pris du fått betala ska du i första hand vända dig till den som har utfört vården. Om ni inte kan komma överens kan du gå vidare med dina klagomål:

För folktandvården, vänd dig till din regionens patientnämnd (kan även kallas förtroendenämnd).

För privat tandvård, vänd dig till Privattandläkarnas förtroendenämnd, telefon 08-555 446 55 eller e-post:

info@ptl.se

För privata tandläkare som inte är anslutna till Privattandläkarna, vänd dig till Patientförsäkringsföreningen, telefon 08-522 782 90 eller via deras webbplats

Patientförsäkringsföreningen (pff.se)

För privat tandvård bedriven av Praktikertjänst AB, vänd dig till Praktikertjänsts reklamationsnämnd, telefon 010-128 36 00 eller e-post:

synpunkter@ptj.se

Om du anser dig felbehandlad kan du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Inspektionen för vård och omsorgs webbplats (ivo.se)