Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Sänkt skatt för dig med sjukersättning eller aktivitetsersättning

Riksdagen har beslutat att personer som har sjukersättning eller aktivitetsersättning ska betala lägre skatt.

Förändring vid årsskiftet

Det här innebär att du från och med januari månads utbetalning av sjukersättning eller aktivitetsersättning kommer att få ett lägre skatteavdrag än tidigare.

Om du har särskilt bostadstillägg kan din ersättning komma att påverkas. Du kommer att få ett nytt beslut om bostadstillägg i januari 2018.

På Försäkringskassans sida om skatt kan du läsa mer om hur Försäkringskassan drar skatt på olika bidrag och ersättningar:

Om skatt

Vanliga frågor

Det kan bero på att du har ett jämkningsbeslut som ligger kvar sedan tidigare, eller en annan huvudutbetalare.

Får du din huvudsakliga inkomst från Försäkringskassan drar vi skatt enligt skattetabell. Får du din huvudinkomst från någon annan – till exempel en arbetsgivare – räknas det vi betalar ut som sidoinkomst och vi drar då 30 procent i skatt. Om du skulle vilja dra extra skatt är det din huvudutbetalare du ska kontakta.

Skattereduktionen kommer uppgå till summan av 4,5 procent av den del av underlaget som inte överstiger 2,53 prisbasbelopp och 2,5 procent av resterande del, multiplicerad med skattesatsen för kommunal inkomstskatt. Om du vill veta mer om hur skatten är uträknad kan du kontakta Skatteverket.

Skatteverket

Om du bor utomlands och betalar särskild inkomstskatt berörs du inte av skattesänkningen. Däremot höjs den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta (SINK) från 20 till 25 %.

Detta gäller även för retroaktiva utbetalningar som sker under 2018 oavsett om utbetalningen avser ersättning för 2017 eller tidigare.

Kontakta Skatteverket för mer information om vad som gäller för dig.

Skatteverket

Ditt jämkningsbeslut ligger kvar som tidigare. Om du vill att vi ska ta bort det kan vi göra det. Om du sedan skulle vilja ha ett nytt jämkningsbeslut ska du kontakta Skatteverket.

Skatteverket

Om du begärt ett extra skatteavdrag ligger det kvar som tidigare. Om du vill ändra ditt nuvarande extra skatteavdrag, eller ta bort det helt, kan vi göra det.

Vi räknar inte ut hur mycket extra skatteavdrag du behöver ha, du kan istället kontakta Skatteverket.

Skatteverket