Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Riksdagen har beslutat om att införa omvårdnads­bidrag och merkostnads­ersättning

Den 13 juni beslutade riksdagen om att införa två nya socialförsäkringsförmåner – omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning. De nya förmånerna införs den 1 januari 2019 och kommer på sikt att ersätta vårdbidrag och handikappersättning. Personer som vid årsskiftet har ett aktivt beslut om vårdbidrag eller handikappersättning omfattas av speciella övergångsbestämmelser.

Riksdagen har beslutat att införa två nya förmåner för att skapa enklare, tydligare och mer moderna regelverk för personer med funktionsnedsättning. Förmånerna införs den 1 januari 2019 och kommer att handläggas av Försäkringskassan.

Övergången till de nya förmånerna kommer att ske successivt. Det innebär att det finns särskilda övergångsbestämmelser för dig som idag har vårdbidrag eller handikappersättning.

Information för dig som har vårdbidrag

Information för dig som har handikappersättning