Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Vårdbidrag som upphör

Information till dig som har fått ett brev hemskickat om att ditt vårdbidrag kommer att upphöra i samband med att vi skulle ha omprövat ditt beslut.

Varför ska mitt vårdbidrag upphöra, enligt beslutet ska det gälla längre?

Från och med januari 2019 gäller nya regler för vårdbidrag. Reglerna innebär att när det är dags för Försäkringskassan att ompröva ditt beslut om vårdbidrag så ska beslutet i stället upphöra, så blir det även om ditt beslut gäller betydligt längre. Att du har fått ett brev hemskickat nu beror på att det är fyra månader tills vi skulle ha gjort en omprövning av ditt beslut och att beslutet då upphör enligt övergångsbestämmelserna.

De nya reglerna beror på att riksdagen har beslutat om två nya ersättningar från och med den 1 januari 2019: omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning.

Om du inte har fått något brev men vill veta när ditt beslut ska upphöra, så tittar du i ditt beslutsbrev från Försäkringskassan. Där står det hur länge du har blivit beviljad vårdbidrag och vilken månad och år som vi ska följa upp (ompröva) ditt beslut.

Ditt beslut fortsätter att gälla som vanligt tills vi kommer fram till omprövningstidpunkten. Vi meddelar dig fyra månader i förväg när det är dags.

Under tiden är det bra att du känner till att det kommer två nya ersättningar och hur övergångsbestämmelserna ser ut för dig som idag har ett beslut om vårdbidrag.

Information för dig med vårdbidrag

 

Vad ska jag göra nu?

Under 2018 kan du fortfarande ansöka om en ny period med vårdbidrag. Om du ansöker om vårdbidrag via pappersblankett behöver din ansökan ha kommit in till Försäkringskassan senast fredag den 28 december. Om du ansöker via Mina sidor kan du ansöka till klockan 12:00 på dagen lördag den 29 december.

Från och med 2019 kan du ansöka om någon av de nya ersättningarna. Blanketter och e-tjänster för de nya ersättningarna kommer att finnas från och med 1 januari 2019.

  • Om ditt barn behöver extra omvårdnad och tillsyn på grund av en funktionsnedsättning kan du ansöka om omvårdnadsbidrag.
  • Om du har merkostnader på grund av ditt barns funktionsnedsättning kan du ansöka om merkostnadsersättning.

Innan du bestämmer dig för vad du ska ansöka om bör du läsa mer om skillnaderna mellan de nya ersättningarna och vårdbidraget.

Information för dig med vårdbidrag

Vad händer om jag inte gör något?

Om du inte gör något så får du vårdbidrag till och med den månad som står i brevet. Därefter upphör vårdbidraget. Det innebär att om du fortfarande behöver ersättning från Försäkringskassan så måste du skicka en ny ansökan till oss. Du kan ansöka om omvårdnadsbidrag och/eller merkostnadsersättning som tidigast den 1 januari 2019.

Två föräldrar kan få omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning för samma barn

En av skillnaderna mellan vårdbidraget och de nya ersättningarna är att två föräldrar kan få omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning för samma barn. Det innebär att

  • en förälder kan ansöka om ersättning enskilt
  • två föräldrar kan ansöka gemensamt
  • två föräldrar kan ansöka var för sig.

Ersättningarna fördelas mellan föräldrarna och huvudregeln är att de får hälften var.

Vanliga frågor

Om du inte har fått något brev men vill veta när ditt beslut ska upphöra tittar du i ditt beslutsbrev från Försäkringskassan. Där står hur länge du har blivit beviljad vårdbidrag och vilken månad och år som vi ska följa upp (ompröva) ditt beslut. Ditt beslut fortsätter att gälla som vanligt tills vi kommer fram till omprövningstidpunkten. Vi meddelar dig fyra månader i förväg när det är dags. Under tiden är det bra att du känner till att det kommer två nya förmåner och hur övergångsbestämmelserna ser ut för dig som idag har ett beslut om vårdbidrag. Läs mer via länken högst upp till höger på sidan.

Ja, det går bra. Om du får ett nytt beslut om vårdbidrag gäller samma övergångsbestämmelser för det. Det betyder att det beslutet kommer att upphöra när det är dags för Försäkringskassan att ompröva det. Vårdbidrag ska omprövas minst vartannat år, om det inte finns skäl att göra det med längre mellanrum. Vårdbidraget kan även omprövas om det händer något som påverkar behovet av förmånen.

Nej, ditt beslut om vårdbidrag övergår inte automatiskt till de nya förmånerna. Om du vill ha omvårdnadsbidrag och/eller merkostnadsersättning måste du ansöka om det och så utreder vi om du har rätt till förmånerna.

Nej, du kan ansöka om omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning först från och med den 1 januari 2019.

Det står i brevet som du fått om du behöver skicka in ett nytt läkarutlåtande eller inte. Om det står att du inte behöver skicka in ett nytt läkarutlåtande, men ditt barns behov av omvårdnad eller dina merkostnader har ändrats så kan du skicka in kompletterande medicinska underlag i samband med din nya ansökan.

Då kan det bli ett uppehåll mellan dina utbetalningar, men du får eventuell retroaktiv ersättning i samband med att du får beslutet.

Försäkringskassan kan fatta ett interimistiskt beslut under en begränsad period om det är troligt att du kommer att beviljas den ersättning du har ansökt om. Du kan prata med din handläggare om det.

Relaterade länkar

För dig som ska ansöka om vårdbidrag

Aktuellt