Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Förlängt vårdbidrag i avvaktan på omvårdnadsbidrag eller merkostnadsersättning

Den 1 juli ändras reglerna så att du som har eller har haft vårdbidrag kan få det förlängt om du väntar på beslut om omvårdnadsbidrag eller merkostnadsersättning.

I korthet gäller följande för att ett vårdbidrag ska kunna förlängas:
  • ditt beslut om vårdbidrag har upphört eller kommer att upphöra efter december 2018
  • du skulle ha rätt till vårdbidrag om de äldre bestämmelserna om vårdbidrag fortfarande hade gällt
  • det finns en ansökan om omvårdnadsbidrag eller merkostnadsersättning

Behöver jag göra något?

Har vårdbidraget upphört och du har ansökt om omvårdnadsbidrag eller merkostnadsersättning ser vi över om vi kan förlänga vårdbidraget, du behöver inte göra något. Samma sak gäller om vårdbidraget är på väg att upphöra. Förutsatt att du har ansökt om omvårdnadsbidrag eller merkostnadsersättning behöver du inte göra något.

Om det kan förlängas

Om vi ser att ditt vårdbidrag kan förlängas får du ett brev från oss med mer information. Du kan välja att inte få ditt vårdbidrag förlängt, i så fall ska du alltid kontakta oss. Om du uppfyller förutsättningarna att få förlängt och vi inte hör från dig kommer vårdbidraget förlängas.

Kommer alla vårdbidrag att förlängas?

Nej, alla bidrag kommer inte förlängas. En förutsättning för förlängning är att du skulle haft rätt till vårdbidrag om de äldre bestämmelserna för vårdbidrag fortfarande gällt. Det innebär till exempel att inga förändringar har skett vad gäller barnets behov av vård och tillsyn och eventuella merkostnader.

Vi försöker fortfarande fatta beslut om omvårdnadsbidrag eller merkostnadsersättning så fort som möjligt. Har vi börjat handlägga din ansökan kommer vi i första hand prioritera att fatta beslut om den i stället för att förlänga vårdbidraget.

Finns det en person till som ansökt om omvårdnadsbidrag eller merkostnadsersättning för samma barn som du kommer vi inte förlänga ditt vårdbidrag eftersom ett förlängt vårdbidrag gör att föräldrar inte kan få omvårdnadsbidrag eller merkostnadsersättning för barnet. En annan förutsättning för att förlänga är att det är samma barn i din ansökan om omvårdnadsbidrag eller merkostnadsersättning som du hade vårdbidrag för.

Hur länge kommer vårdbidraget förlängas?

Vi utgår från förutsättningarna i varje enskilt ärende när vi fattar beslut om hur länge det ska förlängas, men ett vårdbidrag kan som längst förlängas till och med juni 2022. När vi fattar beslut om ditt omvårdnadsbidrag eller merkostnadsersättning upphör förlängningen.

Om ditt försäkringsbolag frågar

Om du beviljas förlängt vårdbidrag, får du inget ett skriftligt beslut. Vill ditt försäkringsbolag få en bekräftelse kan du kontakta oss och få en kopia på anteckningen i journalen där beslutet är fattat.