Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Vårdbidrag

Vårdbidrag

17 minuter

Den här filmen vänder sig till dig som vill få information om vårdbidrag.

 

Vårdbidrag är ett stöd för föräldrar som behöver vårda ett barn med funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom. Från och med 1 januari 2019 är det inte möjligt att ansöka om vårdbidrag längre.

Kan jag få vårdbidrag?

Du kan få vårdbidrag från att barnet är nyfött till och med juni det år som barnet fyller 19 år.

Du kan få vårdbidrag om

 • du vårdar ett barn med funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom
 • barnet behöver mer tillsyn och vård än ett barn utan funktionsnedsättning och kommer behöva det i minst sex månader
 • du är försäkrad i Sverige.

Den 1 januari 2019 kommer två nya ersättningar; omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning. De kommer på sikt att ersätta vårdbidraget. Därför går det inte att ansöka om vårdbidrag efter den 31 december 2018.

Nyheter för dig som har vårdbidrag

 

Vad räknas som särskild tillsyn och vård?

Vård kan vara både direkta vårdinsatser som du gör för ditt barn, men också annan hjälp som till exempel hjälp med

 • särskild träning
 • att upprätthålla rutiner och struktur
 • att aktivera och motivera ditt barn.

Det som räknas som tillsyn är att ditt barn kan behöva tillsyn på grund av att det annars kan rymma, hitta på farliga saker, råka ut för eller orsaka olyckor med mera. Tillsynen behöver inte bara vara att du aktivt behöver avstyra situationer som är farliga för barnet utan det kan också vara så att du exempelvis behöver finnas tillgänglig i fall något händer när barnet är i skolan.

Hur mycket pengar får jag?

Det finns två olika ersättningar du kan få. Du kan ansöka om vårdbidrag för både vård och tillsyn samt merkostnader eller bara för merkostnader.

Omfattning Kronor per månad
Helt vårdbidrag 9 479 kronor
Tre fjärdedels vårdbidrag 7 109 kronor
Halvt vårdbidrag 4 740 kronor
En fjärdedels vårdbidrag 2 370 kronor

För att få en fjärdedels vårdbidrag ska barnet behöva vård minst sju timmar per vecka. Barnet ska också behöva mycket tillsyn eller så ska merkostnaderna vara stora. För de andra nivåerna finns inte någon specifik gräns, utan vi gör en bedömning utifrån ditt barns behov.

Du måste betala skatt på vårdbidraget.

 

Har du stora kostnader på grund av barnets funktionsnedsättning eller sjukdom så kan du också ansöka om vårdbidrag för merkostnader. Merkostnader kan till exempel vara

 • läkemedel
 • slitage av kläder och inredning
 • byte av bostad
 • tvätt
 • särskild mat
 • vissa resor
 • hjälpmedel.

Om du enbart har vårdbidrag för merkostnader kan du få 16 380 kronor eller 28 438 kronor om året, beroende på hur stora dina merkostnader är.

Om du ansöker om vårdbidrag för vård och tillsyn och har merkostnader som är högre än 8 190 kronor per år så kan du få en del av vårdbidraget skattefritt.

 

Hur ansöker jag om vårdbidrag?

1. Skicka in ett läkarutlåtande

Be ditt barns läkare att fylla i ett läkarutlåtande som beskriver funktionsnedsättningen eller sjukdomen. Skicka läkarutlåtandet till Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund.

3220 Läkarutlåtande vårdbidrag (82 kB)pdf öppnas i nytt fönster

2. Ansök på Mina sidor

Fyll i ansökan och skicka till oss. Din personliga handläggare tar sedan kontakt med dig och ni går tillsammans igenom hur mycket tid du lägger på att vårda ditt barn och vilka merkostnader du har.

Just nu har vi ett stort antal ärenden att hantera vilket innebär att vi har längre handläggningstid än tre månader för ansökningar om vårdbidrag. Från och med 1 januari 2019 är det inte möjligt att ansöka om vårdbidrag längre. Från och med 1 januari 2019 kan du ansöka om omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning.

Om du ansöker om vårdbidrag via pappersblankett

Din ansökan behöver ha kommit in till Försäkringskassan senast fredag den 28 december.

Om du ansöker via Mina sidor

Du kan ansöka till klockan 12:00 på dagen lördag den 29 december.

3. Du får ett bekräftelsebrev

Vi skickar ett bekräftelsebrev till dig inom en vecka från att du har ansökt. I brevet står det vem som är din personliga handläggare och hur lång tid det kommer att ta att handlägga ditt ärende.

4. Din handläggare ringer dig

Din personliga handläggare ringer och bokar ett samtal med dig. Under samtalet går ni igenom vilket behov av vård och tillsyn ditt barn har. Ni går också igenom vilka merkostnader du har på grund av barnets funktionsnedsättning eller sjukdom.

5. Du får ett beslut

Efter samtalet sammanställer handläggaren ditt barns behov av vård och tillsyn och dina merkostnader. I beslutet står det om du får bidrag och hur mycket pengar du får.

6. Utbetalning

Vårdbidraget betalas ut den 18:e eller 19:e varje månad.

När syns utbetalningen på Mina sidor?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se din utbetalning 14 dagar innan pengarna kommer.

7. Meddela oss om något förändras

Ring din personliga handläggare om till exempel

 • ditt barns funktionsnedsättning eller sjukdom förändras
 • ditt barns behov av vård och tillsyn förändras
 • dina kostnader för barnet ökar eller minskar
 • assistansersättningen för barnet ökar eller minskar
 • stödet från kommunen ökar eller minskar
 • stödet från landstinget ökar eller minskar.

Anmäl förändringen så snart som möjligt, men senast 14 dagar efter att du har fått reda på den.

Vanliga frågor

Ja. Varje barn kan ge rätt till ett helt vårdbidrag. Om du ansöker om vårdbidrag för två barn kan du som mest få två hela vårdbidrag. 

I beslutsbrevet som du får efter att du har ansökt står det hur länge ditt vårdbidrag gäller. Där skriver vi också när ditt beslut ska följas upp (omprövas). Om ditt beslut ska följas upp 2019 eller senare så kommer det istället att upphöra. Då har du möjlighet att ansöka om omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning. Läs mer om de nya förmånerna.

Nyheter för dig som har vårdbidrag

Du kan som längst få vårdbidrag till och med juni månad det år som barnet fyller 19 år.

Ja, vi bedömer de sammanlagda merkostnaderna och behovet av tillsyn och vård för barnen. Det betyder att du kan få vårdbidrag även om varje barn för sig inte skulle ge rätt till vårdbidrag.

Nej. Du kan också få det om:

 • du har eller har haft gemensamma barn med föräldern och ni bor ihop
 • du är eller har varit gift med föräldern och ni bor ihop
 • du är eller har varit registrerad partner med föräldern och ni bor ihop
 • du är särskilt förordnad vårdnadshavare
 • du är blivande adoptivförälder.

Ja. Vårdas ditt barn långvarigt på sjukhus eller annan institution får du behålla vårdbidraget i 6 månader.

Är barnet svårt sjukt och du som förälder behöver finnas på plats på sjukhuset under barnets behandling kan du få behålla vårdbidraget i 12 månader.

Ja. Du kan få ferievårdbidrag när barnet är hemma. För att du ska kunna få bidrag ska barnet vara hemma minst tio dagar under ett kvartal eller tio dagar i rad över ett kvartalsskifte.

Ja. Bor ditt barn vanligtvis på ett elevhem vid en statlig specialskola, riksgymnasium eller motsvarande så kan du få vårdbidrag för den tid som barnet är hemma.

Nej. Du kan få vårdbidrag först från den månad som du lämnar in din ansökan.

Ja. Barnet behöver inte ha en fastställd diagnos. Det räcker att du skickar in ett intyg från en läkare som beskriver barnets medicinska tillstånd.

Du är försäkrad i Sverige om du bor eller arbetar här.

Men det finns några undantag från den regeln. Du kan arbeta i ett annat land och ändå vara försäkrad i Sverige. Det finns också tillfällen när du kan arbeta i Sverige men vara försäkrad i ett annat land. Ring kundcenter på 0771-524 524 om du vill veta vad som gäller för dig som:

 • arbetar som sjöman
 • är utsänd av en svensk arbetsgivare till ett annat land eller är utsänd av en utländsk arbetsgivare till Sverige
 • är diplomat
 • arbetar i två eller flera länder
 • är offentligt anställd av en förvaltning som tillhör Sverige men arbetar i ett annat land

Om du har tekniska problem

Om ditt e-leg inte funkar eller om du har andra tekniska problem kan du få hjälp på sidorna för teknisk support. Där finns möjlighet att få hjälp av en handläggare direkt i ett webbmöte. Du kopplas då ihop med handläggaren som ser din skärm och kan hjälpa dig. Webbmöten är tillgängliga samma tider som kundcenter har öppet.

Teknisk support öppnas i nytt fönster

Om du har skyddad identitet

Om du eller ditt barn har skyddad identitet kan du tyvärr inte använda alla e-tjänster som finns på Mina sidor.

För dig om lever med skyddad identitet eller har barn med skyddad identitet

Om du måste ansöka på en pappersblankett

Alla blanketter som finns tillgängliga för nedladdning på webbplatsen hittar du på sidan Blanketter och intyg.

Blanketter och intyg

Under 2018 har du möjlighet att ansöka om vårdbidrag men med tanke på att det är helgdagar i slutet av december behöver din ansökan ha kommit in till oss senast fredag den 28 december. Från och med den 1 januari 2019 kan du istället ansöka om omvårdnadsbidrag om ditt barn har ett ökat behov av omvårdnad och tillsyn kopplat till sin funktionsnedsättning. Om du har ökade kostnader som uppgår till ett visst belopp per år kopplade till ditt barns funktionsnedsättning kan du också ansöka om merkostnadsersättning. Du hittar information om omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning på fk.se från 1 januari 2019.

Relaterade länkar

Aktuellt

"Med assistans­ersättning kan vi leva mer som en vanlig familj"

Petras berättelse