Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Vårdbidrag

Vårdbidrag

17 minuter

Den här filmen vänder sig till dig som vill få information om vårdbidrag.

 

Vårdbidrag är ett stöd för föräldrar som vårdar ett barn med funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom.

Det går inte längre att ansöka om vårdbidrag, och informationen på den här sidan gäller därför bara dig som har det sedan tidigare. Du som inte har vårdbidrag sedan tidigare kan i stället ansöka om omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning. Det är nya ersättningar som ersätter vårdbidraget.

Ändring för dig med vårdbidrag

2 minuter

Version utan bakgrundsmusik: Ändring för dig med vårdbidrag (Youtube)

Så länge gäller ditt vårdbidrag

I beslutsbrevet som du fick när du ansökte står det hur länge ditt vårdbidrag gäller och när vi ska följa upp ditt beslut. Om det blir aktuellt att följa upp ditt beslut så kommer det istället att upphöra. Det beror på nya regler som gäller från och med den 1 januari 2019.

Vi kontaktar dig fyra månader innan ditt beslut om vårdbidrag skulle följts upp eller innan ditt tidsbegränsade beslut löper ut för att du i god tid ska kunna ansöka om omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning. Du som har ett barn som behöver extra omvårdnad och tillsyn på grund av sin funktionsnedsättning kan ansöka om omvårdnadsbidrag. Du som har merkostnader på grund av ditt barns funktionsnedsättning kan ansöka om merkostnadsersättning.

Omvårdnadsbidrag

Merkostnadsersättning för barn

Anmäl förändringar

Det är viktigt att du anmäler förändringar som kan påverka ditt vårdbidrag. Meddela din personliga handläggare om till exempel

 • ditt barns funktionsnedsättning förändras
 • ditt barns behov av vård och tillsyn förändras
 • beviljad assistansersättningen för barnet ökar eller minskar
 • du får insatser eller stöd från kommunen eller landstinget, eller om insatser och stöd som du har ökar eller minskar.

Anmäl förändringen så snart som möjligt, men senast 14 dagar efter att du har fått reda på den. Annars riskerar du att behöva betala tillbaka pengar.

Utbetalning

 Vårdbidraget betalas ut den 18:e eller 19:e varje månad.

 • Är utbetalningsdagen en lördag kommer pengarna på fredagen.
 • Är utbetalningsdagen en söndag kommer pengarna på måndagen.
 • Utbetalning som skulle skett den 19 april sker den 18 april 2019.
 

Beloppen justeras vid varje årsskifte. För 2019 är de:

 • 2 422 kronor per månad (en fjärdedel)
 • 4 844 kronor per månad (halvt)
 • 7 266 kronor per månad (tre fjärdedelar)
 • 9 688 kronor per månad (helt).

Du måste betala skatt på vårdbidraget.

Vanliga frågor

Ditt beslut om vårdbidrag ska följas upp minst vartannat år, om det inte finns skäl för uppföljning med längre mellanrum. Beslutet ska också följas upp om förhållanden som påverkar behovet av vårdbidrag ändras.

Nej, omvårdnadsbidrag kan inte beviljas för samma barn och samma tid som det lämnas vårdbidrag för.

Ja, om ditt barn vårdas långvarigt på sjukhus eller en annan institution får du behålla vårdbidraget om vården kan beräknas pågå under högst sex månader.

Är barnet svårt sjukt och du eller den andra föräldern i betydande omfattning regelbundet behöver vara närvarande på institutionen som en del av behandlingen av barnet kan du få behålla vårdbidraget i 12 månader.

Ja, du har rätt att förkorta din arbetstid med upp till 25 procent om du eller en annan förälder får vårdbidrag för barnet. Det gäller även efter att barnet har fyllt 8 år eller avslutat sitt första skolår. Tänk på att om du går ned i arbetstid kan det leda till lägre inkomster vilket kan påverka din sjukpenninggrundande inkomst (SGI).

Relaterade länkar

För dig som ska ansöka om ersättning

"Med assistans­ersättning kan vi leva mer som en vanlig familj"

Petras berättelse