Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

”Med assistansersättning kan vi leva mer som en vanlig familj”

Alicia har nedsatt motorik på grund av en grav utvecklingsstörning. Hon behöver bland annat hjälp med att äta och sköta sin hygien. Därför ansökte hennes föräldrar om assistansersättning.

– För oss har assistansen inneburit att vi kan känna oss mer som vanliga föräldrar och inte bara som vårdare till Alicia. Vi kommer inte bort från det helt, men tack vare assistansen kan vi leva mer som en vanlig familj, säger Petra, mamma till Alicia.

Barn kan få assistansersättning om de har stora fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som orsakar omfattande svårigheter i det dagliga livet och gör att barnet behöver omfattande stöd och service.

Barnets hjälpbehov bedöms i förhållande till barn utan funktionsnedsättning i samma ålder. För att ett barn ska ha rätt till assistansersättning från Försäkringskassan måste behovet av assistans för de grundläggande behoven vara mer än 20 timmar i veckan.

Flera ersättningar kan vara aktuella för familjer

En familj med barn som har en funktionsnedsättning kan ha rätt till flera olika ersättningar. Förutom assistansersättning finns till exempel vårdbidrag, kontaktdagar och bilstöd.

Petra berättar att hon och hennes man Stefan först hade vårdbidrag för Alicia. Men allt eftersom Alicia blev äldre växte hennes behov av stöd. Därför beslutade de sig för att ta reda på om de hade rätt till assistansersättning från Försäkringskassan.

Personligt möte för att prata om behoven

”Vi ansökte om assistansersättning. Tillsammans med ansökan skickade vi in ett utlåtande från Alicias läkare, där han hade beskrivit vilka begränsningar hennes funktionsnedsättning innebär.”

När en ansökan kommit in till Försäkringskassan kontaktar en personlig handläggare familjen och bokar ett möte. På mötet går man bland annat igenom behovet av stöd för att kunna äta och sköta hygienen.

Petra menar att ansökningsprocessen var jobbig och tog tid.

”Vi hade först ett möte med Försäkringskassan. Alicia var med på sitt sätt. På mötet diskuterade vi hur mycket hjälp hon behöver. Processen var väldigt jobbig att gå igenom, och den tog lång tid. Vi var inte beredda på att få så detaljerade och privata frågor om vad Alicia klarar och inte. Men det var värt det när vi till slut fick ett positivt beslut. Det förändrade mycket för hela familjen.”

Lättnad över beskedet, men oro inför framtiden

Alicias behov av hjälp för de grundläggande behoven bedömdes vara 25 timmar i veckan. Därmed hade hon rätt till assistansersättning från Försäkringskassan.

”Det var en lättnad att få beskedet! Idag har vi en personlig assistent som hjälper Alicia. Det är såklart påfrestande att ha en främmande människa hemma hos oss varje dag, men fördelarna väger över.”

Vartannat år följer Försäkringskassan upp Alicias behov av personlig assistans. Något som Petra oroar sig för.

”Tänk om Alicias behov bedöms annorlunda den här gången? Det är ju inte så att hon har en sjukdom som hon kan bli frisk från. Hon har en allvarlig funktionsnedsättning! Jag tycker det är jobbigt att vi måste gå igenom en ny bedömningsprocess vartannat år. Samtidigt kan jag till viss del förstå att Försäkringskassan behöver ha koll så att assistansersättningen verkligen går till dem som behöver den.”

Bra att tänka på


1. Om ditt barn behöver hjälp för sina grundläggande behov mer än 20 timmar i veckan ansöker du hos Försäkringskassan. Om ditt barns behov av hjälp är mindre än 20 timmar i veckan ansöker du hos kommunen.
 
2. Innan du ansöker behöver du kontakta en läkare för att få ett läkarutlåtande. Utlåtandet ska beskriva barnets funktionsnedsättning och hur den påverkar barnet.
 
3. Beslut om assistansersättning gäller tills vidare. Om inget ändras behöver du inte ansöka igen. Men Försäkringskassan följer upp beslutet vartannat år för att se om något har förändrats.
 
4. Du väljer själv hur assistansen för ditt barn ska anordnas. Du kan själv vara assistent åt ditt barn, köpa personlig assistans av en assistansanordnare, själv anställa assistenter eller kombinera alternativen.