Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Additional cost allowance for adults

Hur fungerar merkostnadsersättning för vuxna? (Teckenspråk)

16 minuter

Den här filmen vänder sig till dig som vill få information på teckenspråk om vad som gäller om du ska ansöka om merkostnadsersättning för vuxna.

 

If you have additional expenses as the result of a disability, you may be eligible for additional cost allowance.

Can I receive additional cost allowance?

You can receive additional cost allowance if you

 • have a disability that can be presumed to persist for at least one year.
 • have additional expenses related to your disability that have been approved by Försäkringskassan and are at least SEK 11,825 per year.
 • Are at least 18 years of age and are no longer supported by your parents.
 • are insured in Sweden. If you live here, you are. However, there are some exceptions to this rule.

Additional expenses are:

 • reasonable costs you have incurred in relation to your disability
 • costs beyond the costs that are common for people of the same age who do not have a disability
 • ongoing costs or one-off costs.

There are no defined models of what can be considered an additional expense, but it may regard

 • health, healthcare and diet, such as costs up to the high-cost protection for patient fees, medications and more expensive food products if you, for example, need to follow a special diet as a result of your disability
 • wear and cleaning
 • travel, for example travel with disability transport services, patient transport services or your own car if you have trouble travelling by public transportation
 • assistive devices (if no equivalent devices can be borrowed from the municipality or county council)
 • help in day-to-day life, such as home health services fee, cost for a guardian or privately hired cleaning help
 • other purposes, such as adapted leisure activities.

Costs for various services, such as home help services or disability transport services, can vary between different municipalities, and some costs may reimbursed by the municipality or county council, for example. In such cases, you cannot receive additional cost allowance for them since you then do not have an additional expense.

The expense is distributed over the entire period that you use the product

An additional expense may relate to a product that you will use for several years. In such case, we distribute the expense evenly over the period you use the product. For example, furniture and household appliances are expected to have a service life of ten years. If, for example, you bought a washing machine that we approve as an additional expense based on your situation and we feel it will last you ten years, we will distribute the expense over ten years. If the washing machine cost SEK 6,000, we factor SEK 600 into your annual additional expenses.

 

Yes, you can apply for additional cost allowance if you have additional expenses related to your child’s disability. Such expenses must then exceed the costs that are normal for a child of the same age who does not have a disability.

Child carer’s additional cost allowance

 

How much money will I get?

You can receive additional cost allowance at one of five levels based on the extent of the additional expenses related to your disability.

To receive additional cost allowance, you must have additional expenses of at least SEK 11,825 per year in 2020. This means that you cannot receive additional cost allowance if your expenses are lower than SEK 11,825 per year, even if these expenses are reasonable and are related to your disability. The amounts are adjusted at the start of each year.

If in 2020 you have additional expenses amounting to:

 • SEK 11,825 per year, you can receive SEK 1,183 per month.
 • SEK 16,555 per year, you can receive SEK 1,577 per month.
 • SEK 21,285 per year, you can receive SEK 1,971 per month.
 • SEK 26,015 per year, you can receive SEK 2,365 per month.
 • SEK 30,745 per year, you can receive SEK 2,759 per month.

You do not pay any tax on the allowance.

How do I apply?

1. Apply on My pages (Mina sidor)

Apply for additional cost allowance on My pages (Mina sidor).

2. Send in a doctor's statement

After completing your application, send in a doctor's statement that describes your disability to Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund.

3. We contact you

Once we have received your application, an administrative officer will schedule a time for a call, where you will go through the additional expenses related to your disability.

If your expenses are judged to be reasonable and justified based on your situation, they are approved by Försäkringskassan. One requirement for your expenses to be approved is that they arose as a result of your disability and that they are expenses that extend beyond the costs that are common for people of the same age who do not have a disability.

Once this is done, your approved additional expenses are added together to see whether they reach the level that makes you eligible for additional cost allowance.

You can prepare for the call by writing down what increased costs you have. If you indicated that you need an interpreter, the administrative officer will make sure one participates in the phone call.

4. You receive a decision

If your expenses are high enough, you will receive a decision about what amount you will receive per month. The decision can either be indefinite or apply for a limited amount of time.

5. Disbursement

Additional cost allowance is paid out on the 18th or 19th of every month.

 • If the disbursement date is a Saturday, your money will be paid out on Friday.
 • If the disbursement date is a Sunday, your money will be paid out on Monday.
 • Disbursement normally scheduled for 19 April is paid out on 18 April 2019.
 

When will the disbursement appear on My pages (Mina sidor)?

On My pages (Mina sidor), you can see the disbursement under Disbursements (Utbetalningar) 8 bank days before the money arrives.

6. Report changes

Call your personal administrative officer if your additional expenses change. Report the change as soon as possible, but no later than 14 days after you learned about it. Otherwise, you may be required to pay back the money.

 Hjälp oss göra vår webbplats bättre

Svara på enkäten och berätta vad du tycker om webbplatsen.

Till enkäten öppnas i nytt fönster

Vanliga frågor

Nej. Du kan inte få merkostnadsersättning för den hjälp som du får av en anhörig utan att betala för det. Det beror på att du inte har någon merkostnad då.

Nej det stämmer inte. Vi begär inte in några kvitton för att beräkna merkostnader.  Du och din handläggare går igenom vilka merkostnader du har på grund av din funktionsnedsättning och därefter gör handläggaren en bedömning.

Ja. Arvode för god man räknas som en merkostnad under förutsättningen att det är huvudmannen själv som betalar. Kostnad för god man eller förvaltare kan godtas först när det finns ett arvodesbeslut från överförmyndaren.

I beslutsbrevet som du får när du beviljas merkostnadsersättning står det hur länge beslutet gäller. Du kan få merkostnadsersättning med eller utan tidsbegränsning. Om beslutet är tidsbegränsat kan du, om du anser att du fortfarande har rätt till merkostnadsersättning, ansöka igen när beslutet slutar att gälla.

Ja, du kan beviljas merkostnadsersättning från upp till tre månader före ansökningsmånaden. Det förutsätter att du redan då hade tillräckligt höga skäliga merkostnader för att ha rätt till ersättning.

Ja. Du kan ha assistansersättning och merkostnadsersättning samtidigt men dina merkostnader kan inte vara kostnader som ersätts genom assistansersättningen.

Ja, i vissa situationer:

 • Du får behålla den merkostnadsersättning du redan har så länge du har samma merkostnader. Men du kan inte få en högre nivå om dina kostnader ökar.
 • Du kan beviljas merkostnadsersättning när du fyllt 65 år, men bara om du har fått din funktionsnedsättning och dina merkostnader på grund av den innan du fyllde 65 år. Det är därför viktigt med ett läkarutlåtande som beskriver funktionsnedsättningen före 65 års ålder.

Ja, du får behålla den ersättning du redan har så länge du har samma merkostnader.

Ja, du får behålla merkostnadsersättningen om vården beräknas pågå högst sex månader.

Ja, om du är blind har du rätt till merkostnadsersättning på den högsta ersättningsnivån. Om du samtidigt får hel aktivitetsersättning, sjukersättning eller ålderspension har du rätt till 40 procent av prisbasbeloppet. Men om du har merkostnader på grund av din funktionsnedsättning som uppgår till ett högre belopp än vad som motsvarar merkostnadsersättning på denna garanterade nivå, kan du få merkostnadsersättning på en högre nivå.

Ja, om du är gravt hörselskadad har du rätt till merkostnadsersättning som motsvarar 40 procent av prisbasbeloppet. Men om du har merkostnader på grund av din funktionsnedsättning som uppgår till ett högre belopp än vad som motsvarar merkostnadsersättning på denna garanterade nivå, kan du få merkostnadsersättning på en högre nivå.

Nej. Det förmånsintyg som finns för handikappersättning motiverades från början utifrån att det var en pensionsförmån precis som sjuk- och aktivitetsersättning, vilket idag inte är fallet. Merkostnadsersättning utgår endast från merkostnader som en person har utifrån sin eller sitt barns funktionsnedsättning. Ersättningen är skattefri och har därmed ingen koppling till pension. Det innebär att förmånsintyget kommer att finnas kvar inom handikappersättningen men det kommer inte att finnas för merkostnadsersättning.

Ja, ett beslut om merkostnadsersättning ska följas upp regelbundet, minst vart fjärde år om det inte finns skäl för uppföljning med längre mellanrum eller när förhållanden som påverkar rätten till ersättningen ändras.

Exempel på ändrade förhållanden är om en eller flera av dina merkostnader har upphört eller om ditt hälsotillstånd har blivit bättre.

Om du har tekniska problem

Om din e-legitimation inte fungerar eller om du har andra tekniska problem kan du få hjälp på sidorna för teknisk support. Där finns möjlighet att få hjälp av en handläggare direkt i ett webbmöte. Du kopplas då ihop med handläggaren som ser din skärm och kan hjälpa dig. Webbmöten är tillgängliga samma tider som kundcenter har öppet.

Teknisk support

Om du har skyddad identitet

Om du eller ditt barn har skyddad identitet kan du tyvärr inte använda alla e-tjänster som finns på Mina sidor.

För dig om lever med skyddad identitet eller har barn med skyddad identitet

Om du behöver ansöka på en pappersblankett

Alla blanketter som finns tillgängliga för nedladdning på webbplatsen hittar du på sidan Blanketter och intyg.

Blanketter och intyg

Om hjälpmedlen är hjälpmedel du behöver för att klara av din vardag kan du ansöka om ersättning från arbetsskadeförsäkringen. Det är till exempel hjälpmedel för att kunna gå, en hörapparat eller specialglasögon. Om du istället främst behöver hjälpmedlet i ditt arbete räknas det som ett arbetshjälpmedel och då ska du istället ansöka om ersättning för ett sådant.

Om du har merkostnader till följd av din funktionsnedsättning som uppgår till 11 825 kronor per år kan du ansöka om merkostnadsersättning.


Relaterade länkar

För dig som har handikappersättning