Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Information för dig med vårdbidrag

Information för dig med vårdbidrag

11 minuter

Den här filmen vänder sig till dig som idag har vårdbidrag. Här får du information om hur du påverkas av riksdagens beslut om att införa omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning som på sikt ska ersätta vårdbidraget.

 

Den 1 januari 2019 infördes omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning som nya ersättningar. De kommer på sikt att ersätta vårdbidraget. Det innebär några förändringar för dig som idag har vårdbidrag, exempelvis om det blir aktuellt att följa upp din ersättning.

Innehållet på den här sidan är flyttat.
Se sidan om vårdbidrag för information som gäller för dig som haft ersättningen sedan tidigare.

Du hittar mer om vårdbidrag här