Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Bättre möjligheter till bilstöd

Den 1 oktober 2020 ändrades reglerna kring bilstöd, både vad gäller att köpa ny bil och att anpassa en bil du redan äger. Syftet med bilstöd är att bidra till att personer med funktionsnedsättning inte ska begränsas från att leva ett aktivt, självständigt och oberoende liv utifrån bilens storlek och anpassningsmöjligheter.

De viktigaste förändringarna i sammanfattning

Bidragen har höjts

Bidraget för att köpa en bil som måste anpassas på grund av din funktionsnedsättning, tilläggsbidrag A, har höjts från 30 000 kronor till 50 000 kronor.

Bidraget för dig som behöver en bil med särskilda mått, tilläggsbidrag B, har höjts från 40 000 kronor till 60 000 kronor.

Bidrag för standardutrustning

Finns det särskilda skäl kan du få anpassningsbidrag för sådant som är standardutrustning eller normalt förekommande tilläggsutrustning. Det kan vara möjligt om vi bedömer att det inte går att hitta en bil som har den utrustning du behöver till ett rimligt pris.

Anpassningsbidrag för äldre bilar

Grundregeln att en bil inte får vara äldre än fyra år eller ha körts mer än 6 000 mil gäller enbart första gången du får anpassningsbidrag. Om behovet uppstår senare finns de kraven inte kvar.

Maximal höjd på bilen

Huvudregeln är att du endast kan få bidrag för att köpa och anpassa en bil som har en maximal yttre höjd på två meter och fem centimeter. Har du behov av en högre bil kan du i stället söka bidrag för att sänka golvet.

Men om du klarar dig med en lägre bil som inte behöver golvsänkas så är det den du ska välja. Väljer du istället en bil som behöver golvsänkas för att du ska kunna använda den kan du få avslag på din ansökan.

Ändringarna gäller från den 1 oktober

De nya reglerna började gälla 1 oktober 2020 och gäller inte retroaktivt. Det innebär att ansökningar vi fått innan 1 oktober hanteras enligt reglerna som gällde tidigare. Har du frågor om ett pågående ärende kan du kontakta din handläggare.

Trafikverkets rekommendationer gäller som innan

Trafikverket rekommenderar val av bil ur två perspektiv. Dels kostnadseffektivitet, dels trafiksäkerhet. Det innebär att en grundförutsättning är att bilarna ska kunna anpassas utan att det kostar mer än nödvändigt samt att de rekommenderade bilarna är trafiksäkra och driftsäkra.

Mer om bilstöd och vilka förutsättningar som gäller i övrigt,

Bilstöd för vuxna

Bilstöd för barn