Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Utbetalningsrutiner för assistansersättning

Från den 1 oktober 2016 betalas assistansersättningen i efterskott.

Vad innebär förändringen?

Tidigare gjorde Försäkringskassan preliminära utbetalningar som vi sedan stämde av periodvis, men nu betalar vi i stället ut rätt ersättning från början.

Vem gäller efterskottsbetalningen?

De allra flesta som har assistansersättning går över till efterskottsbetalning från och med oktober 2016, men det finns några undantag.

  • Den som anställer egna assistenter får ersättningen i förskott, precis som tidigare.
  • Den som både anställer egna assistenter och köper assistans går över till efterskottsbetalning från första månaden i en ny beviljandeperiod (tidigare kallad slutavräkningsperiod), med start 1 januari 2017.
  • Den som har högre timbelopp övergår till efterskottsbetalning från första månaden i en ny beviljandeperiod (tidigare kallad slutavräkningsperiod), med start i oktober 2016.

När betalas ersättningen ut?

Assistansersättning betalas ut i efterskott vid två fasta datum: den 5:e och 20:e varje månad.

Om vi behöver fler uppgifter påverkas utbetalningsdatumet. Det kan till exempel vara om underlaget är fel ifyllt eller om något saknas.

Vilka blanketter ska jag använda?

Använd blanketterna för tidsredovisning och räkning. De fungerar för både efterskottsbetalning och förskottsbetalning. Blanketterna ska skickas med post till oss. Adressen står på blanketten.

Räkning assistansersättning (3057)

Blankett: Räkning assistansersättningpdf öppnas i nytt fönster
Ifyllnadsanvisning: Räkning assistansersättningpdf öppnas i nytt fönster

Tidsredovisning assistansersättning (3059)

Blankett: Tidsredovisning assistansersättningpdf öppnas i nytt fönster
Ifyllnadsanvisning: Tidsredovisning assistansersättningpdf öppnas i nytt fönster

Vem kontaktar jag om jag har frågor?

Du som får assistans ringer till kundcenter för privatpersoner på 0771-524 524.

Du som är assistansanordnare ringer till kundcenter för partner på 0771-17 90 00.

Kundcenter har öppet måndag till torsdag 7–18 och fredagar 7–16

Vanliga frågor

Efterskottsbetalning minskar risken för felaktiga utbetalningar och förbättrar kontrollen genom att ersättningen betalas ut mot utfört och redovisat arbete.

Följ alltid instruktionerna för ifyllnadsanvisningarna. De innehåller viktig information om hur du ska använda blanketten för att den ska tolkas rätt i skanningen. Om skanningen inte fungerar fullt ut kan det innebära försening i handläggningen och därmed försening av utbetalning. Ladda även regelbundet ner redovisningsblanketterna för att säkerställa att du använder den senaste versionen.

Tips för smidig utbetalning

Ja, du ska alltid skicka in blanketterna med post till vår inläsningscentral i Östersund.

Handläggningen och utbetalningen går inte snabbare om du till exempel lämnar blanketterna på ett servicekontor eller till en personlig handläggare. De måste ändå skickas med post till vår inläsningscentral i Östersund.

Ja, Försäkringskassan har utvecklat ett IT-system som gör det möjligt att skicka in tidsredovisningen elektroniskt. Men för att anordnaren ska kunna använda tjänsten måste den ha anpassat sitt IT-system.

Elektroniska tidsredovisningar för assistansersättning

Nej. Vi kan inte heller säga när det kommer att bli möjligt.

Redovisningen av högre timbelopp sker varje månad utifrån de kostnader som godtagits för den månaden. Tidigare skedde redovisningen två gånger per år.

Du är egen arbetsgivare om du anställer alla eller någon av dina assistenter. Du ska vara över 18 år och registrerad hos Skatteverket. Har du inte fyllt 18 år kan någon av dina föräldrar registreras som arbetsgivare hos Skatteverket. Dessutom ska du vara anmäld hos Inspektionen för vård och omsorg.

Du kan inte administrera din egen assistans i ett företag, till exempel aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag eller enskild firma. Om du gör så räknas det som att du köper assistans.

Assistansersättningen betalas till ett konto som du som assistansmottagare har. Utbetalningsbeskedet skickas till kontohavarens adress.


Ja, det gäller även de assistansmottagare som anlitar kommunen som anordnare.

Relaterade länkar

För assistansanordnare

Fördjupad information