Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Anmäl uppgifter om personliga assistenter digitalt

Här kan du som är assistansanordnare eller själv anställer dina assistenter läsa om vår e-tjänst för att anmäla uppgifter om vilka assistenter som arbetar hos en person som har assistans. Anmälan har tidigare bara kunnat göras med blanketten Anmälan från arbetsgivare  Uppgifter om personliga assistenter (3066).

De här uppgifterna behöver vi från dig

Du som är arbetsgivare eller uppdragsgivare ansvarar för att lämna uppgifter om dina assistenter till Försäkringskassan innan assistansen påbörjas. Du behöver också tala om när något ändras som gäller dina assistenter. Vi behöver uppgift om

  • assistentens namn och personnummer
  • assistenten är över 18 år
  • när assistenten började sin anställning 
  • assistenten är bosatt i eller utanför EES-området 
  • assistenten är närstående till den som får personlig assistans.

Du kan inte få ersättning för den assistans som har utförts innan uppgifterna kom in till oss.

Därför behöver vi uppgifter om personliga assistenter

Uppgifterna om den som är personlig assistent åt en person är ett underlag när vi ska betala ut assistansersättning för den tid som assistenten har tidsredovisat. Vi måste alltid ha fullständiga uppgifter innan assistenten börjar arbeta hos den personen.

Så här gör du för att använda e-tjänsten

Ditt företag, din kommun eller du som själv anställer din assistenter behöver vara ansluten till Försäkringskassans e-tjänster för arbetsgivare.

Kom igång med e-tjänsterna för arbetsgivare

Det här kan du också göra i våra e-tjänster för arbetsgivare

Du kan

  • anmäla sjukfrånvaro
  • lämna svar på inkomstförfrågan
  • lämna svar på frånvaroförfrågan.

Vanliga frågor

Det kan ta upp till tre veckor om det är många som vill ansluta sig samtidigt. Därför är det bra att göra det redan nu så det inte blir någon fördröjning.

Ja, när vi på Försäkringskassan har lagt till den första behörighetsadministratören, skickar vi ett e-postmeddelande till hen som då kan börja använda tjänsten.

Ja, den som är behörighetsadministratör kan registrera fler användare.

Nej, men du kan själv skriva ut anmälan eller spara den i din dator.

Nej, om något förändras behöver du skicka in uppgifterna för assistenten på nytt.