Bostadstillägg vid funktionsnedsättning Actions
Loading...

Bostadstillägg vid funktionsnedsättning

Text Speglad från sjuk/minst 1 år/bostadstillägg/funktionsnedsättning/sa Actions
Loading...

Bostadstillägg är pengar du kan få utöver din aktivitetsersättning eller sjukersättning om du har kostnader för ditt boende.

Kan jag få bostadstillägg?

Du kan få bostadstillägg om du:

 • bor i Sverige
 • har aktivitetsersättning eller sjukersättning 
 • har en låg inkomst och kostnader för bostaden
 • inte har fyllt 65 år. Om du har fyllt 65 år och har hel ålderspension ansöker du istället hos Pensionsmyndigheten.

Du kan också få bostadstillägg om du bor i Sverige och får någon invaliditetsförmån från ett annat EES-land eller Schweiz.

Om du vill veta om du kan få bostadstillägg kan du ringa till vårt kundcenter på 0771-524 524. För att de ska kunna hjälpa dig behöver de uppgift om bostadskostnad, inkomster och sparande. Är du gift eller sambo behöver de uppgifter för er båda två. Ha därför gärna hyresavi, utbetalningsbesked och uppgifter om ditt sparande till hands.

Hur mycket får jag?

Hur mycket du kan få beror på hur mycket du betalar för din bostad och hur stora inkomster du har. Om du är sambo påverkar även din sambos inkomster hur mycket du kan få.

Om du är ensamstående

Du som är ensamstående kan som mest få 4 750 kronor per månad.

Om du är sambo

Du som är gift eller sambo kan som mest få 2 375 kronor per månad. 

Hur ansöker jag?

1. Förbered digitala dokument om din bostad

Du kommer behöva bifoga kopior på dokument som gäller din bostad i samband med att du ansöker om bostadstillägg.

Du som hyr din bostad ska skicka in kopior av:

 • Ditt hyreskontrakt.
 • Din hyresspecifikation.
 • Den gulvitrandiga specifikationen till din deklaration. Skicka också med bilagor som visar vinst vid försäljning av aktier, fonder eller bostad efter avdrag för eventuell kapitalförlust eller inkomst av uthyrning. Är du enskild näringsidkare skickar du in din NE-bilaga.
 • Årsbesked från banken. Skicka med dokument som visar saldot på ditt konto den 31 december förra året. Om du har aktier, fonder eller kapitalförsäkringar ska du skicka med årsbesked även för dem.
 • Utbetalningsbesked eller lönebesked som visar alla dina aktuella inkomster.

Om du inte redan har dokumenten som filer på din dator kan du ta foton på dem med din telefon eller skanna in dem. 

Om du inte kan lägga till bilagorna samtidigt som du gör din ansökan går det bra att bifoga dem i efterhand. Tänk på att göra det så snart som möjligt, men senast 30 dagar efter att du har ansökt.

   
 

Du som har en bostadsrätt eller fastighet ska skicka in kopior av:

 
 • Köpeavtal och lånehandlingar för bostadsrätten eller fastigheten.
 • Den senaste avgiftsavin (för bostadsrätt).
 • En eventuell arrendefaktura (för fastighet).
 • Den gulvitrandiga specifikationen till din deklaration. Skicka också med bilagor som visar vinst vid försäljning av aktier, fonder eller bostad efter avdrag för eventuell kapitalförlust eller inkomst av uthyrning. Är du enskild näringsidkare skickar du in din NE-bilaga.
 • Årsbesked från banken. Skicka med dokument som visar saldot på ditt konto den 31 december förra året. Om du har aktier, fonder eller kapitalförsäkringar ska du skicka med årsbesked även för dem.
 • Utbetalningsbesked eller lönebesked som visar alla dina aktuella inkomster.

Om du inte redan har dokumenten som filer på din dator kan du ta foton på dem med din telefon eller skanna in dem. 

Om du inte kan lägga till bilagorna samtidigt som du gör din ansökan går det bra att bifoga dem i efterhand. Tänk på att göra det så snart som möjligt, men senast 30 dagar efter att du har ansökt.

 

Skicka in bilagorna med vanlig post till Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund.

Skriv ditt personnummer på alla bilagor som du skickar in.

 

2. Ansök på mina sidor

 

Ansök på blankett.

5199 Ansökan om bostadstillägg (126 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Om du är sambo eller gift och en av er har fyllt 65 år och har hel ålderspension ska ni båda ansöka om bostadstillägg hos

Pensionsmyndigheten

 

3. Utbetalning

Om du har aktivitetsersättning eller sjukersättning ska det ta högst 30 dagar innan du får ett beslut om bostadstillägg. Men det kan ta längre tid om vi behöver fler uppgifter från dig, eller om vi behöver utreda ditt ärende mer. I så fall kontaktar vi dig inom en vecka efter att vi fick din ansökan.

Pengarna kommer de här dagarna:

 • Om du är född dag 1-15: den 18:e varje månad
 • Om du är född dag 16-31: den 19:e varje månad.

Avvikande utbetalningsdagar

 • Är utbetalningsdagen en lördag kommer pengarna på fredagen.
 • Är utbetalningsdagen en söndag kommer pengarna på måndagen.

4. Meddela förändringar

Det är viktigt att du meddelar oss om din inkomst eller din boendesituation förändras. Meddela oss så fort som möjligt, men senast inom 14 dagar. Då kan vi se till att du får rätt bidrag. Om du får för mycket kan du bli skyldig att betala tillbaka pengar senare.

Anmäl på Mina sidor om

 • du får en ny hyra
 • du får nya bolånekostnader eller ny arrendeavgift
 • du får ändrad inkomst, kapitalinkomst eller förmögenhet
 • du flyttar
 • någon flyttar in eller ut hos dig, till exempel ditt barn

Om du inte kan använda Mina sidor kan du anmäla på blankett. 
5141 Anmälan om bostadstillägg - ändrade uppgifter (112 kB)pdf öppnas i nytt fönster

 

Anmäl på blankett om

 • ni får en ny hyra
 • ni får nya bolånekostnader eller ny arrendeavgift
 • du eller din sambo får ändrad inkomst, kapitalinkomst eller förmögenhet
 • ni flyttar
 • någon flyttar in eller ut hos er, till exempel ett barn

5141 Anmälan om bostadstillägg - ändrade uppgifter (112 kB)pdf öppnas i nytt fönster

 

Vanliga frågor

Är du inneboende och hyr del av en bostad bestäms kostnaden för hela bostaden som du är inneboende i och fördelas mellan de som bor i bostaden. Din del av bostadskostnaden ligger till grund för beräkning av bostadstillägget.

Ja, om ditt barn är

 • över 20 år gammal och inte får förlängt barnbidrag eller studiebidrag.
 • självförsörjande

Nej, om ditt barn är

 • under 20 år gammal och inte är självförsörjande
 • över 20 år men får förlängt barnbidrag eller studiebidrag.

Har du en inneboende som hyr del av din bostad bestäms kostnaden för hela bostaden och fördelas mellan de som bor i bostaden. Din del av bostadskostnaden ligger till grund för beräkning av bostadstillägget.

Ja, du kan få både bostadsbidrag till barnfamiljer och bostadstillägg. När bostadstillägget beräknas tar Försäkringskassan hänsyn till hur mycket du får i bostadsbidrag.

Om du är 18 – 28 år och inte har barn kan du inte få bostadsbidrag om du får bostadstillägg.

Ja. Du får räkna med 70 procent av räntekostnaderna om du har ett lån med huset eller bostadsrätten som säkerhet.

Du får räkna med kostnader för

 • fastighetsavgift
 • 70 procent av räntekostnaderna som tagits med huset som säkerhet.
 • 70 procent av tomträttsavgift
 • avgift för arrenderad tomt
 • drifts- och uppvärmningskostnader. De beräknas med hjälp av schabloner som räknas fram utifrån statistikuppgifter.

Du behöver därför inte skicka in dina egna räkningar för exempelvis uppvärmning med olja eller el.

Nej. Om du bor i en gruppbostad eller servicelägenhet ska du inte ta med kostnaden för vård och omsorg när du ansöker om bostadstillägg. Du ska bara fylla i kostnaden för boendet.

Eftersom storleken av bostadstillägget beror på flera faktorer finns inga fastställda gränser för hur mycket pengar på banken du kan ha. Men om du bor ensam och har en förmögenhet som är högre än 100 000 kronor eller 200 000 kronor om du har en make eller sambo så kommer det att påverka beräkningen.

Nej. Värdet på bostaden som du söker bostadstillägg för räknas inte med i förmögenheten.

Ja, du kan ansöka retroaktivt. Det betyder att du kan få bostadstillägg för månader innan ansökan. Du kan få bostadstillägg från och med samma månad som du fick sjukersättning eller aktivitetsersättning.

Om du ansöker om bostadstillägg längre bak i tiden än 3 månader är det viktigt att du skickar in ansökan senast månaden efter att Försäkringskassan fattat beslut om din sjukersättning eller aktivitetsersättning.

Om du har aktivitetsersättning får du i regel bostadstillägg för samma period som du får aktivitetsersättning. Om du har sjukersättning får du i regel bostadstillägg tills vidare.

banner_bild_Teckenspråk Actions
Loading...
Teckenspråk