Aktivitets­ersättning och sjukersättning Actions
Loading...

Aktivitets­ersättning och sjukersättning

fritext_innehallsmallobjekt Actions
Loading...
Nav Aktivitetsersättning Actions
Loading...

Aktivitetsersättning

Ansök om aktivitetsersättning om du är under 30 år och sjuk minst 1 år.

Nav Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång Actions
Loading...

Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång

Ansök om aktivitetsersättning om du behöver längre tid på dig att bli klar med skolan på grund av en funktionsnedsättning.

Sjukersättning

Ansök om sjukersättning om du har en stadigvarande sjukdom och är 30-64 år.

Nav bostadstillägg Actions
Loading...

Bostadstillägg

Ansök om bostadstillägg om du redan har aktivitetsersättning eller sjukersättning.