Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.
Webbinnehållsvisning Actions
Loading...

Aktivitets­ersättning vid förlängd skolgång

Teckenspråk Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång Actions
Loading...

Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång

10 minuter

Den här filmen vänder sig till dig som vill få information om aktivitetsersättning vid förlängd skolgång.

 
Text Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång Actions
Loading...

Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång är pengar du kan få om du behöver längre tid på dig att bli klar med skolan på grund av en funktionsnedsättning.

Kan jag få aktivitetsersättning vid förlängd skolgång?

I  guiden för dig med funktionsnedsättning kan du genom att svara på några frågor om din situation enkelt se om du kan ha rätt till aktivitetsersättning vid förlängd skolgång.

Guide – för dig med funktions­nedsättning

Du kan få aktivitetsersättning om du:

 • är mellan 19 och 29 år. Du kan få aktivitetsersättning från och med juli det året du fyller 19 år till och med månaden innan du fyller 30 år.
 • har en funktionsnedsättning eller en sjukdom som gör att du behöver längre tid på dig för att bli klar med grundskolan eller gymnasiet
 • är försäkrad i Sverige och var försäkrad när du blev sjuk. Du är försäkrad i Sverige om du bor eller arbetar här. Du kan ha rätt till aktivitetsersättning även om du bor i ett annat land, om du har bott eller arbetat i Sverige. Kontakta kundcenter på 0771-524 524 om du bor i ett annat land och vill veta vad som gäller för dig.

Hur mycket får jag?

Om du inte har hunnit börja arbeta eller bara arbetat lite får du garantiersättning. Hur mycket du kan få i garantiersättning beror på din ålder och hur länge du har bott i Sverige. 

Om du har fyllt:

 • 19 men inte 21 år får du 8 152 kronor i månaden
 • 21 men inte 23 år får du 8 342 kronor i månaden
 • 23 men inte 25 år får du 8 531 kronor i månaden
 • 25 men inte 27 år får du 8 721 kronor i månaden
 • 27 men inte 29 år får du 8 910 kronor i månaden
 • 29 men inte 30 år får du 9 100 kronor i månaden

Beloppen är före skatt och gäller om du har bott i Sverige hela ditt liv.

Om du har arbetat kan du få inkomstrelaterad ersättning. Den är 64,7 procent av din genomsnittliga inkomst under de senaste åren. Som mest kan du få 18 399 kronor per månad före skatt.

Hur ansöker jag?

1. Ansök

Du ansöker enklast på Mina sidor.

2. Skicka in intyg

Du ska skicka in ett intyg från skolan där det står hur länge du ska studera där. Du skickar ditt intyg till Försäkringskassans Inläsningscentral, 839 88 Östersund.
 

Du ska skicka in ett medicinskt underlag som visar att din förlängda skolgång beror på att du har en funktionsnedsättning. Du måste också skicka in ett intyg från skolan som visar vad du studerar, när studierna började och när studierna planeras vara klara. Du får gärna skicka med

 • dina betyg
 • din individuella studieplan

Du skickar allting till Försäkringskassans Inläsningscentral, 839 88 Östersund.

3. Vi kontaktar dig

En handläggare kontaktar dig per telefon efter att ansökan kommit in. Då får du veta hur lång tid det kan ta innan du får ditt beslut.

4. Utbetalning

Första utbetalningen kommer som regel samma månad som skolan börjar. Om du till exempel börjar i augusti kommer första utbetalningen vanligtvis den 18:e eller 19:e augusti.

Efter första utbetalningen kommer pengarna:

 • den 18:e i varje månad om du är född dag 1-15.
 • den 19:e varje månad om du är född dag 16-31.

Avvikande utbetalningsdagar

 • Om utbetalningsdagen är en lördag får du sjukersättningen på fredagen.
 • Om utbetalningsdagen är en söndag, helgdag eller midsommarafton får du ersättningen den närmast följande vardagen.
 • Om du bor utomlands skickas din sjukersättning från Sverige på utbetalningsdagen.

5. Ring oss om något ändras  

Om du får aktivitetsersättning så måste du ringa till oss och berätta om du

 • börjar arbeta
 • slutar skolan eller byter skola
 • får en ny, eller ändrad utländsk pension, livränta eller liknande
 • flyttar utomlands.

Du kan ha rätt till andra ersättningar

Om du får aktivitetsersättning kan du ha rätt till bostadstillägg. 

Om bostadstillägg

Du får ett förmånsintyg

När du har fått aktivitetsersättning får du ett förmånsintyg från oss tillsammans med beslutet. Med förmånsintyget kan du få rabatter från vissa företag. Det är företagen själva som bestämmer om de ger rabatt och vi kan därför inte veta vilka företag som ger rabatter.

Om du behöver ett nytt förmånsintyg kan du ringa till din personliga handläggare och beställa ett så skickar vi hem det.

Vanliga frågor

Om du studerar i ordinarie skolform behöver Försäkringskassan ett medicinskt underlag som visar att det är din funktionsnedsättning eller sjukdom som gör att du behöver studera längre.

Kontakta din läkare eller din vårdgivare.

Ett beslut om aktivitetsersättning gäller som längst i 3 år. Men skulle du inte vara klar med din utbildning efter det kan du ansöka igen till dess att du har fått grundläggande kunskaper på gymnasienivå.

Du kan studera på grund- och gymnasieskola, på komvux eller folkhögskola. Du kan också studera i särskola, särvux, på riksgymnasierna för döva och hörselskadade eller på en utbildning som är speciellt anpassad för svårt rörelsehindrade.

Relaterade_lankar_mallobjekt Actions
Loading...
banner_text_speglad_funktionsnedsattning_vuxna_guide_funktionsnedsattning Actions
Loading...