Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Aktivitetsersättning vid funktionsnedsättning

Aktivitetsersättning vid funktionsnedsättning

22 minuter

Den här filmen vänder sig till dig som vill få information om vad som gäller för dig som ska ansöka om aktivitetsersättning på grund av skada, sjukdom eller funktionsnedsättning.

 

Aktivitetsersättning är en ersättning för dig som inte har fyllt 30 år och inte kommer att kunna arbeta heltid på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning.

I guiden för funktionsnedsättning kan du genom att svara på några frågor om din situation enkelt se om du kan ha rätt till aktivitetsersättning.

Guide – för dig med funktions­nedsättning

Kan jag få aktivitetsersättning?

Du kan få aktivitetsersättning om du:

 • inte kan arbeta heltid på något arbete på arbetsmarknaden på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning under minst ett år.
 • är försäkrad i Sverige och var försäkrad när du blev sjuk. Du är försäkrad i Sverige om du bor eller arbetar här.

Du kan ha rätt till aktivitetsersättning även om du flyttar till eller bor i ett annat land om du har bott eller arbetat i Sverige. Kontakta kundcenter på 0771-524 524 om du bor i ett annat land och vill veta vad som gäller för dig. 

Du kan få aktivitetsersättning från och med juli det året du fyller 19 år till och med månaden innan du fyller 30 år. Ersättningen kan beviljas i 1 till 3 år beroende på hur länge du inte kommer att kunna arbeta. Du kan få hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels aktivitetsersättning beroende på hur mycket din arbetsförmåga är nedsatt. 

Hur mycket får jag?

Hur mycket du får i aktivitetsersättning beror på vilka inkomster du har haft.

Om du har arbetat får du 64,7 procent av din genomsnittliga inkomst under de senaste åren. Men du kan som mest få 18 399 kronor före skatt per månad.
 

Om du inte har arbetat eller haft låga inkomster får du garantiersättning. Hur mycket du kan få i garantiersättning beror på din ålder och hur länge du har bott i Sverige.

Om du har fyllt:

 • 19 år men inte 21 år får du  8 455 kronor före skatt i månaden
 • 21 år men inte 23 år får du  8 645 kronor före skatt i månaden
 • 23 år men inte 25 år får du  8 835 kronor före skatt i månaden
 • 25 år men inte 27 år får du  9 024 kronor före skatt i månaden
 • 27 år men inte 29 år får du  9 214 kronor före skatt i månaden
 • 29 år men inte 30 år får du  9 403 kronor före skatt i månaden
 

Tänk på att du kan ha andra försäkringar

Om du får aktivitetsersättning kan du ibland också få pengar från försäkringar som du har genom ditt arbete eller ditt fackförbund. Fråga dem vad som gäller för dig.

Hur ansöker jag?

1. Ansök på Mina sidor

2. Skicka in läkarutlåtande

Skicka in ett läkarutlåtande som beskriver din sjukdom eller funktionsnedsättning till Försäkringskassans Inläsningscentral, 839 88 Östersund.

I första hand är det läkaren du normalt går till som ska beskriva ditt hälsotillstånd i ett utlåtande. Men Försäkringskassan kan också begära att en annan läkare eller medicinskt sakkunnig undersöker dig och bedömer dina möjligheter att arbeta.

3. Du får en personlig handläggare

När vi tagit emot din ansökan får du en personlig handläggare. Han eller hon kontaktar dig inom en vecka. Då får du veta om det behövs några ytterligare handlingar eller uppgifter. Ni kommer också överens om en tid när ni kan träffas och gå igenom din ansökan tillsammans. I vissa fall kan ni göra det per telefon.

Om du har lämnat fullmakt till någon annan att sköta ditt ärende kan det hända att handläggaren ändå behöver träffa dig, men i så fall kan du och ditt ombud komma tillsammans.

4. Du får ett beslut

Du får ditt beslut inom cirka 4 månader från att du ansökte. Din personliga handläggare kan berätta mer. 

5. Utbetalning

Aktivitetsersättningen betalas ut den 18:e eller 19:e varje månad.

 • Om utbetalningsdagen är en lördag får du aktivitetsersättningen på fredagen.
 • Om utbetalningsdagen är en söndag, helgdag eller midsommarafton får du ersättningen den närmast följande vardagen.
 • Om du bor utomlands skickas din aktivitetsersättning från Sverige på utbetalningsdagen.
 

När syns utbetalningen på Mina sidor?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se din utbetalning 14 dagar innan pengarna kommer.

Du kan ha rätt till fler ersättningar

Om du får aktivitetsersättning kan du ha rätt till bostadstillägg.

Bostadstillägg

Du får ett förmånsintyg

När du har fått aktivitetsersättning får du ett förmånsintyg från oss tillsammans med beslutet. Med förmånsintyget kan du få rabatter från vissa företag. Det är företagen själva som bestämmer om de ger rabatt och vi kan därför inte veta vilka företag som ger rabatter.

Om du behöver ett nytt förmånsintyg kan du ringa till din personliga handläggare och beställa ett så skickar vi hem det.

Vad kan jag göra under tiden med aktivitetsersättning?

Planera för arbete eller studier

Under tiden som du har aktivitetsersättning planerar du tillsammans med din handläggare på Försäkringskassan vad du ska göra för att kunna börja arbeta eller studera. Det kan till exempel vara olika former av rehabilitering som kan hjälpa dig att må bättre och komma närmare arbetsmarknaden. Om du har förutsättningar att delta i arbetslivsinriktad rehabilitering är du skyldig att medverka utifrån din förmåga.

Du kan delta i aktiviteter

Under tiden du har aktivitetsersättning kan du delta i olika aktiviteter som kan stödja dig i din utveckling och påverka din sjukdom eller din funktionsnedsättning på ett positivt sätt. Försäkringskassan kan stå för vissa av de kostnader som du har för dina aktiviteter. Att delta i aktiviteter är frivilligt. Du behåller din ersättning även om du väljer att inte delta i några aktiviteter. Dina aktiviteter får inte hindra eller ersätta en arbetslivsinriktad rehabilitering.

Du kan arbeta eller studera med aktivitetsersättning

Om du vill börja arbeta, eller arbeta mer än vad du gör, ska du ringa din personliga handläggare. Ni planerar tillsammans hur du ska kunna börja arbeta. Du tjänar alltid på att arbeta och din personliga handläggare hjälper dig så att du får rätt ersättning.

Vi kan tillsammans med Arbetsförmedlingen hjälpa dig med att:

 • hitta en arbetsplats där du kan testa hur det går att arbeta, så kallad arbetsträning
 • få stöd med att skriva jobbansökningar
 • delta i insatser som kan förbereda dig på att arbeta, till exempel friskvård och studiebesök.

Arbeta mindre än 5 timmar i veckan

Du kan arbeta lite grann med till exempel politiskt eller ideellt arbete och ändå behålla hela din aktivitetsersättning. Det gäller om du

 • har hel aktivitetsersättning
 • arbetar högst 5 timmar i veckan
 • tjänar högst en åttondel av den normala inkomsten för det arbete du gör.

Du måste anmäla till oss innan du börjar. Ring din personliga handläggare.

Vem ordnar arbete?

Du kan ordna ett arbete på egen hand eller ta hjälp av Arbetsförmedlingen. Har du aktivitetsersättning på 75 procent och vill arbeta mer ska du kontakta din personliga handläggare. Hen kontaktar Arbetsförmedlingen som ska kunna erbjuda dig ett arbete inom 6 månader.

Prova att arbeta med vilande aktivitetsersättning

När du haft aktivitetsersättning i minst ett år kan du prova att arbeta och ha din ersättning vilande. Det innebär att du har kvar rätten till aktivitetsersättning om du skulle bli sjuk igen. Under tiden du arbetar får du också ett skattefritt belopp som motsvarar 25 procent av den ersättning som är vilande. Du kan ha vilande aktivitetsersättning i högst två år. Du måste ansöka om vilande ersättning innan du börjar arbeta.

Om du måste avbryta arbetet ska du kontakta din personliga handläggare. Då kan du få tillbaka ersättning utan att behöva ansöka.

Om du inte kan använda Mina sidor

Ansök på blankett.

5202 Ansökan om vilande aktivitetsersättning vid förvärvsarbete under längst 24 månader

Du kan pröva att studera i sex månader

När du har haft aktivitetsersättning i minst ett år kan du få behålla ersättningen om du vill pröva att studera i högst sex månader. Du måste ansöka innan du börjar studera. Din personliga handläggare kan berätta mer. Du ansöker på Mina sidor.

Om du inte kan ansöka på Mina sidor kan du ansöka på blankett.

3083 Ansök om att behålla aktivitetsersättning vid prövotid för studier (993 kB)

Studera med vilande aktivitetsersättning

När du har haft aktivitetsersättning i minst ett år kan den vara vilande under tiden du studerar. Det innebär att den inte betalas ut men att du har kvar rätten till aktivitetsersättning om du skulle bli sjuk igen.

Om du studerar blir hela din ersättning vilande oavsett om du studerar på heltid eller deltid. Din aktivitetsersättning kan vara vilande i högst två år. Om du fått behålla din aktivitetsersättning när du prövat att studera kan vilandeperioden i vissa fall bli kortare. När du studerar kan du söka studiemedel eller annat studiestöd från CSN.

Du måste ansöka innan du börjar studera. Din personliga handläggare kan berätta mer.

Om du måste avbryta studierna ska du kontakta din personliga handläggare. Då kan du få tillbaka din ersättning utan att behöva ansöka.

Om du inte kan ansöka på Mina sidor kan du ansöka på blankett.

5203 Ansökan om vilande sjuk eller aktivitetsersättning vid studier under längst 24 månader (90 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Ring oss om något ändras

Om du får aktivitetsersättning så måste du ringa till oss och berätta om du

 • börjar arbeta eller studera
 • du börjar arbeta i större omfattning än tidigare, till exempel om du får halv ersättning men börjar arbeta heltid
 • får en ny, eller ändrad utländsk pension, livränta eller liknande
 • flyttar utomlands.
 • du får ideella uppdrag som tillkommer eller ändras i omfattning
 • du fortsätter att arbeta sedan ett beslut om vilande aktivitetsersättning har upphört
 • din arbetsförmåga förbättras, även om du inte arbetar

Förändringar som gäller hur mycket du arbetar måste du anmäla i förväg. Övriga förändringar ska du anmäla så snart du vet. Om du inte anmäler förändringar så kan du bli skyldig att betala tillbaka om du tagit emot för mycket pengar eller fått pengar som du egentligen inte ska ha.

Vanliga frågor

Ja, du kan ansöka om aktivitetsersättning för tre månader bakåt i tiden. Du får pengarna för den tiden i din första utbetalning. För att du ska kunna få aktivitetsersättning för månaderna innan du har skickat in din ansökan ska du också skicka in ett läkarutlåtande som visar att du inte kunde arbeta då. Har du fått pengar från a-kassan, sjukpenning eller kommunen under de månaderna så dras de av från din aktivitetsersättning.

Ja, det kan vi göra. Men för att vi ska ersätta aktiviteterna så ska du och din handläggare ha kommit överens innan du börjar. Det ska också vara en aktivitet som gör att du kommer närmare arbetsmarknaden.

Kontakta din handläggare för att göra en plan först sen hjälper hen dig med ersättningen.

Ring till kundcenter på 0771-524 524 så hjälper de dig.

Ja, den delen som är inkomstrelaterat betalas ut till dig oavsett vilket land du bor. Garantiersättning kan du däremot bara ta med dig till länder inom EU/EES, Schweiz och Kanada. Vänd dig till Försäkringskassan för mer information om när du har rätt att ta med din garantiersättning till ett annat land.

Om du flyttar utomlands permanent så ska du anmäla det till Försäkringskassan. Det är viktigt att du talar om vilken adress, bank och kontonummer du vill att aktivitetsersättningen ska skickas till. En gång om året får du ett levnadsintyg skickat till dig som du ska fylla i och skicka in till Försäkringskassan.

Om du bor i Danmark, Finland, Norge eller Tyskland behöver du inte skicka in något levnadsintyg. Uppgifterna om dig hämtas i stället genom datautbyte mellan Sverige och ditt bosättningsland.

Om du inte längre kan studera och har haft din ersättning vilande kan du få tillbaka din aktivitetsersättning. Det gäller även om tiden i ditt ursprungliga beslut tagit slut. Du kan då få aktivitetsersättning i 3 månader utan att behöva ansöka, om du har haft vilande ersättning i mindre än 24 månader.

Om du inte längre kan arbeta och har haft din ersättning vilande kan du få tillbaka din aktivitetsersättning.

Det gäller även dig där tiden i ditt ursprungliga beslut tagit slut. Du kan då få aktivitetsersättning i 3 månader utan att behöva ansöka, om du har haft vilande ersättning i mindre än 24 månader.

Här kan du läsa om hur mycket Försäkringskassan drar i skatt och hur du undviker kvarskatt om du har fler inkomster.
Om skatt

Om du har tekniska problem

Om ditt e-leg inte funkar eller om du har andra tekniska problem kan du få hjälp på sidorna för teknisk support. Där finns möjlighet att få hjälp av en handläggare direkt i ett webbmöte. Du kopplas då ihop med handläggaren som ser din skärm och kan hjälpa dig. Webbmöten är tillgängliga samma tider som kundcenter har öppet.

Teknisk support öppnas i nytt fönster

Om du har skyddad identitet

Om du eller ditt barn har skyddad identitet kan du tyvärr inte använda alla e-tjänster som finns på Mina sidor.

För dig om lever med skyddad identitet eller har barn med skyddad identitet

Om du måste ansöka på en pappersblankett

Alla blanketter som finns tillgängliga för nedladdning på webbplatsen hittar du på sidan Blanketter och intyg.

Blanketter och intyg