Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.
FK_Fritext Webbinneh�llsvisning (JSR 286) Actions
Loading...

Sidan kan inte hittas

Sidan du söker gick inte att hitta. Den kan ha flyttats eller tagits bort. Det innebär att direktlänkar och webbläsarens bokmärke/favorit inte fungerar längre.
För att hitta informationen rekommenderar vi att du går in via menyn ovan eller använder webbplatsens sökfunktion.

Sidan du söker gick inte att hitta. Den kan ha flyttats eller tagits bort. Det innebär att direktlänkar och webbläsarens bokmärke/favorit inte fungerar längre.

Tillbaka till startsidan

FK_Fritext Webbinneh�llsvisning (JSR 286) Actions
Loading...

Sidan kan inte hittas

Sidan du söker gick inte att hitta. Den kan ha flyttats eller tagits bort. Det innebär att direktlänkar och webbläsarens bokmärke/favorit inte fungerar längre.
För att hitta informationen rekommenderar vi att du går in via menyn ovan eller använder webbplatsens sökfunktion.

Sidan du söker gick inte att hitta. Den kan ha flyttats eller tagits bort. Det innebär att direktlänkar och webbläsarens bokmärke/favorit inte fungerar längre.

Tillbaka till startsidan

Vanliga frågor

Du är försäkrad i Sverige om du bor eller arbetar här.

Men det finns några undantag från den regeln. Du kan arbeta i ett annat land och ändå vara försäkrad i Sverige. Det finns också tillfällen när du kan arbeta i Sverige men vara försäkrad i ett annat land. Ring kundcenter på 0771-524 524 om du vill veta vad som gäller för dig som

 • arbetar som sjöman
 • är utsänd av en svensk arbetsgivare till ett annat land eller är utsänd av en utländsk arbetsgivare till Sverige
 • är diplomat
 • arbetar i två eller flera länder
 • är offentligt anställd av en förvaltning som tillhör Sverige men arbetar i ett annat land.

Om din tandläkare är osäker på om du kommer att bli försäkrad i Sverige, ska hen ändå rapportera den behandling du fått till Försäkringskassan. Vi skickar då en blankett till dig som heter ”Uppgifter för utredning av försäkringstillhörighet”. Den ska du fylla i och skicka till oss tillsammans med de underlag som anges på blanketten. Sedan utreder vi om du har rätt att vara försäkrad eller inte.

Om du blir försäkrad, så har du rätt till det statliga tandvårdsstödet.

För att du ska kunna ta del av tandvårdsstödet måste den tandläkare eller tandhygienist som behandlar dig vara ansluten till det statliga tandvårdsstödet. De flesta är det.

Abonnemangstandvård innebär att du ingår ett avtal hos din tandläkare eller tandhygienist om att få tandvård till ett fast pris under tre år. Vissa tandläkare kallar det för frisktandvårdsavtal.

Ett abonnemangsavtal för tandvård ska omfatta minst följande:

 • undersökningar och utredningar
 • hälsofrämjande insatser
 • behandling av sjukdoms- och smärttillstånd
 • reparativ vård.

Du kan använda det allmänna och det särskilda tandvårdsbidraget som en delbetalning av ett avtal om abonnemangstandvård. Du kan däremot inte få ersättning från högkostnadsskyddet för tandvård som ingår i ditt abonnemangsavtal.

Om din tandläkare eller tandhygienist inte kan bedöma om du har rätt till särskilt tandvårdsbidrag kan du ansöka om förhandsprövning om rätten till särskilt tandvårdsbidrag. Fyll i och skicka blankett FK 7023 Ansökan om förhandsprövning särskilt tandvårdsbidrag till Försäkringskassan så prövar vi om du har rätt till det.

Blankett FK 7023 Ansökan om förhandsprövning särskilt tandvårdsbidragpdf

Högkostnadsskyddet börjar gälla när du fått tandvårdsåtgärder utförda som sammanlagt har ett referenspris som överstiger 3 000 kronor. Kostnaden beräknas utifrån det lägsta av referenspriset och tandläkarens pris. Om din tandläkares pris är högre får du själv betala mellanskillnaden.

Exempel:

En behandling består av åtgärder som sammanlagt har ett referenspris på 20 000 kronor. Tandläkaren tar ut samma pris som referenspriset. Du behöver då först betala 3 000 kronor för att komma upp till högkostnadsskyddets första nivå.

Av kostnaderna mellan 3 000 och 15 000 kronor, det vill säga 12 000 kronor, betalar du sedan 50 procent. Det blir 6 000 kronor. Av de kostnader som överstiger 15 000 kronor, det vill säga 5 000 kronor, betalar du 15 procent. Det blir 750 kronor.

Du betalar därmed totalt 9 750 kronor (3 000 + 6 000 + 750). Du har då fått 10 250 kronor (20 000 – 9 750) i tandvårdsersättning från högkostnadsskyddet för den utförda tandvården. 

Ja, men om du använder bidraget för att betala en del av dina tandvårdskostnader drar vi först av bidragets belopp före beräkningen av ersättningen från högkostnadsskyddet.

Exempel:

Anna besöker tandläkaren för en undersökning. Vid undersökningen ser tandläkaren att Anna behöver en konstgjord tand i form av en krona. I Annas behandling ingår åtgärder till ett sammanlagt referenspris på 5 500 kronor. Det betyder att Anna kan få ersättning från högkostnadsskyddet, eftersom gränsen går vid 3 000 kronor.

Anna kan använda sitt tandvårdsbidrag för att betala en del av kostnaden för behandlingen, men om hon gör det dras bidraget av vid beräkningen av ersättning från högkostnadsskyddet. Om Annas bidrag är 150 kronor beräknas alltså ersättningen från högkostnadsskyddet utifrån 5 350 kronor i stället för 5 500 kronor.

Ja. Din tandläkare eller tandhygienist måste ha en prislista med både pris och referenspris för olika åtgärder.

I prislistan ska det stå om tandläkaren eller tandhygienisten tar ut ett högre pris än referenspriset. Det ska det också stå om tandläkaren erbjuder dig någon form av garanti för utförda behandlingar.

Du har också rätt till skriftlig information från din tandläkare om vilka material som används för din behandling.

Vid mer omfattande behandlingar har du rätt till en skriftlig behandlingsplan med uppgifter om

 • diagnosen som tandläkaren har ställt
 • den behandling som tandläkaren föreslår och varför
 • eventuellt förslag till alternativa behandlingar
 • behandlingen kan ge rätt till statligt tandvårdsstöd
 • pris och referenspris för åtgärderna.

Behandlingsplanen ska vara skriven på ett sådant sätt att du förstår vad som står i den.

Din tandläkare eller din tandhygienist kan föreslå åtgärder som du inte kan få ersättning för men är då skyldig att upplysa dig om det. Du ska då få veta vilka andra åtgärder för samma tillstånd som ger dig rätt till ersättning.

På Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) webbplats hittar du referenspriser för tandvårdsbehandlingar.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets webbplats

Du har rätt att få ett kvitto och ett undersökningsprotokoll.

På kvittot ska det stå vad varje åtgärd kostar och vad referenspriset är, så att du lätt kan jämföra dessa. Det ska också stå om du har fått ersättning för en del av kostnaderna från högkostnadsskyddet.

Om behandlingen har omfattat tandtekniskt arbete ska du tillsammans med kvittot få en kopia av det underlag som tandläkaren har fått från det tandtekniska laboratoriet. Kostnaden för det tandtekniska arbetet ska stå på underlaget.

Efter varje undersökning ska du få ett protokoll av tandläkaren eller tandhygienisten direkt efter undersökningen. Med undersökning menas undersökningar och utredningar som omfattar en allmän bedömning av dina tänder. Det gäller alltså inte vid undersökning av enstaka tänder eller ett enstaka problem, till exempel vid akutbesök.

Undersökningsprotokollet ska innehålla

 • allmän information om din tandhälsa
 • råd om hur du ska sköta dina tänder
 • diagnos för tänder som behöver behandlas.

Nej. Tandläkaren eller tandhygienisten kan inte kräva någon ersättning från dig. Hen ansvarar alltid för att bedöma om du kan få ersättning för en åtgärd. Om du inte hade rätt till ersättningen, är det tandläkaren eller tandhygienisten som blir skyldig att betala tillbaka pengarna till Försäkringskassan.

Är du inte nöjd med den tandvård som du fått eller det pris du fått betala ska du i första hand vända dig till den som har utfört vården. Om ni inte kan komma överens kan du gå vidare med dina klagomål:

För folktandvården, vänd dig till ditt landstings patientnämnd (kan även kallas förtroendenämnd).

För privat tandvård, vänd dig till Privattandläkarnas förtroendenämnd, telefon 08-555 446 55 eller e-post:

info@ptl.se.

För privata tandläkare som inte är anslutna till Privattandläkarna, vänd dig till Patientförsäkringsföreningen, telefon 08-522 782 90 eller via deras webbplats

Patientförsäkringsföreningen (pff.se).

För privat tandvård bedriven av Praktikertjänst AB, vänd dig till Praktikertjänsts reklamationsnämnd, telefon 010-128 36 00 eller e-post:

synpunkter@ptj.se.

Om du anser dig felbehandlad kan du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Inspektionen för vård och omsorgs webbplats

FK_Banner_bild Webbinnehållsvisning (JSR 286) Actions
Loading...

Sidan kan inte hittas

Sidan du söker gick inte att hitta. Den kan ha flyttats eller tagits bort. Det innebär att direktlänkar och webbläsarens bokmärke/favorit inte fungerar längre.
För att hitta informationen rekommenderar vi att du går in via menyn ovan eller använder webbplatsens sökfunktion.

Sidan du söker gick inte att hitta. Den kan ha flyttats eller tagits bort. Det innebär att direktlänkar och webbläsarens bokmärke/favorit inte fungerar längre.

Tillbaka till startsidan