Beräkning av underhållsbidrag

  1. Steg 1
  2. Steg 2
  3. Steg 3
  4. Steg 4

Barnets behov Info

Föräldrarna bestämmer gemensamt vad barnet kostar att försörja.

Ange kostnader per månad.

+  
+  
+  
-
Barnets behov 0 kr/månad

Bidragsskyldig förälders förhållande

Har du egna barn som du stadigvarande bor ihop med?  
Bor du tillsammans med den andre föräldern till hemmavarande barn?  

Webbinnehållsvisning (JSR 286)

�tg�rder
L�ser in...

Hjälp och information

Här får du mer information om du klickar på en i-symbol.