Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Childcare allowance

Vårdbidrag är ett stöd för föräldrar som vårdar ett barn med funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom.

Det går inte längre att ansöka om vårdbidrag, och informationen på den här sidan gäller därför bara dig som har det sedan tidigare. Du som inte har vårdbidrag sedan tidigare kan i stället ansöka om omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning. Det är nya ersättningar som ersätter vårdbidraget.

Ändring för dig med vårdbidrag

2 minuter

Version utan bakgrundsmusik: Ändring för dig med vårdbidrag (Youtube)

Så länge gäller ditt vårdbidrag

I beslutsbrevet som du fick när du ansökte står det hur länge ditt vårdbidrag gäller och när vi ska följa upp ditt beslut. Om det blir aktuellt att följa upp ditt beslut så kommer det istället att upphöra. Så blir det även om ditt beslut gäller betydligt längre eller om du skulle haft en uppföljning av ditt beslut tidigare. Det beror på nya regler som gäller från och med den 1 januari 2019.

Vi kontaktar dig fyra månader innan ditt beslut om vårdbidrag annars skulle följas upp eller innan ditt tidsbegränsade beslut löper ut för att du i god tid ska kunna ansöka om omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning. Du som har ett barn som behöver extra omvårdnad och tillsyn på grund av sin funktionsnedsättning kan ansöka om omvårdnadsbidrag. Du som har merkostnader på grund av ditt barns funktionsnedsättning kan ansöka om merkostnadsersättning.

Omvårdnadsbidrag

Merkostnadsersättning för barn

Anmäl förändringar

Det är viktigt att du anmäler förändringar som kan påverka ditt vårdbidrag. Meddela din handläggare om till exempel

 • ditt barns funktionsnedsättning förändras
 • ditt barns behov av vård och tillsyn förändras
 • beviljad assistansersättningen för barnet ökar eller minskar
 • du får insatser eller stöd från kommunen eller regionen, eller om insatser och stöd som du har ökar eller minskar.

Anmäl förändringen så snart som möjligt, men senast 14 dagar efter att du har fått reda på den. Annars riskerar du att behöva betala tillbaka pengar.

Utbetalning

Vårdbidraget betalas ut den 18:e eller 19:e varje månad.

För avvikande utbetalningsdagar se

Utbetalningsdatum och handläggningstider

Beloppen justeras vid varje årsskifte. För 2019 är de:

 • 2 422 kronor per månad (en fjärdedel)
 • 4 844 kronor per månad (halvt)
 • 7 266 kronor per månad (tre fjärdedelar)
 • 9 688 kronor per månad (helt).

Du måste betala skatt på vårdbidraget.

Rätten till vårdbidrag baserades på en sammanvägning av barnets behov av särskild vård och tillsyn samt merkostnader. De nya förmånerna blir renodlade och tydligare.

 • Omvårdnadsbidraget ersätter vårdbidraget till den del som avser särskild vård och tillsyn för barnet.
 • Merkostnadsersättning för barn ersätter den del av vårdbidraget som avser merkostnader.

Vårdbidrag

Det här är vårdbidrag i korthet.

 • Rätten till ersättning har baserats på en sammanvägning av barnets behov av särskild vård och tillsyn samt merkostnader.
 • Bara en förälder har kunnat få bidraget, men det finns möjlighet att dela på utbetalningen om föräldrarna är överens om det och har gemensam vårdnad.
 • Det har inte varit möjligt att få vårdbidrag retroaktivt vid ansökan.
 • Rätten till ersättningen ska följas upp (omprövas) minst vartannat år (om det inte finns skäl att ompröva ärendet med längre tidsintervall). Uppföljning (omprövning) sker också vid ändrade förhållanden som påverkar behovet av bidraget.

Omvårdnadsbidrag

Det här är omvårdnadsbidrag i korthet.

 • Rätten till ersättning baseras enbart på barnets behov av omvårdnad och tillsyn.
 • Två föräldrar kan få bidrag för samma barn.
 • Bidraget kan fördelas mellan föräldrarna: huvudregeln är att de får hälften var.
 • Det är möjligt att få omvårdnadsbidraget retroaktivt upp till tre månader innan ansökan kom in.
 • Rätten till bidraget ska följas upp (omprövas) minst vartannat år (om det inte finns skäl att följa upp ärendet med längre tidsintervall). Uppföljning sker också vid ändrade förhållanden som påverkar rätten till omvårdnadsbidrag.

Merkostnadsersättning

Det här är merkostnadsersättning i korthet.

 • Rätten till ersättning baseras enbart på de skäliga merkostnader du som förälder har till följd av ditt barns funktionsnedsättning. Merkostnadsersättningen kan beviljas på fem nivåer.
 • Två föräldrar kan få ersättning för samma barn.
 • Ersättningen kan fördelas mellan föräldrarna: huvudregeln är att de får hälften var.
 • Det är möjligt att få merkostnadsersättningen retroaktivt upp till tre månader innan ansökan kom in.
 • Rätten till ersättning ska följas upp (omprövas) minst vart fjärde år (om det inte finns skäl att följa upp ärendet med längre tidsintervall). Uppföljning sker också vid ändrade förhållanden som påverkar rätten till ersättningen.
 

 Hjälp oss göra vår webbplats bättre

Svara på enkäten och berätta vad du tycker om webbplatsen.

Till enkäten öppnas nytt fönster öppnas i nytt fönster

Frequently asked questions

Yes. Each child entitles you to one full childcare allowance. If you apply for childcare allowance for two children, you can receive no more than two full childcare allowances. 

The decision letter you receive after applying will let you know how long the childcare allowance has been granted for. The letter will also indicate when your decision will be followed up (reviewed). If your decision will be reviewed in 2019 or later, it will instead cease. You then have the option of applying for child carer’s allowance and child carer’s additional cost allowance. Read more about the new benefits.

News for individuals receiving childcare allowance

At the most, you can receive childcare allowance up until June of the year the child turns 19.

Yes, we assess the total additional costs and need of supervision and care for the children. This means that you may receive childcare allowance even if the needs of each individual child would not entitle you to childcare allowance.

No. You can also receive it if:

 • you have or had children with the parent and you live together
 • you are or were married to the parent and you live together
 • you are or were a registered partner of the parent and you live together
 • you are an appointed legal guardian
 • you are working to become an adoptive parent.

Yes. If your child is under long-term care at a hospital or another institution, you can retain the childcare allowance for 6 months.

If the child is severely ill and you as a parent must be at the hospital during your child's treatment, then you can retain the childcare allowance for 12 months.

Yes. You can receive holiday childcare allowance when the child is at home. For you to be eligible for the allowance, the child must be home at least ten days out of one quarter or ten days in a row over the turn of a quarter.

Yes. If your child normally lives at a boarding house at a national special school for the disabled, national upper-secondary school or the equivalent, you can receive childcare allowance for the time the child spends at home.

No. You can receive childcare allowance starting from the month you submit your application.

Yes. The child does not have to have a set diagnosis. It is enough to send in a certificate from the doctor that describes the child's medical condition.

You are insured in Sweden if you live or work here.

However, there are some exceptions to this rule. You can work in another country and still be insured in Sweden. There are also situations in which you can work in Sweden but be insured in another country. Call the Customer Centre at 0771-524 524 to learn what applies if you:

 • work as a sailor
 • are assigned to work in another country by a Swedish employer or are assigned to work in Sweden by a foreign employer
 • are a diplomat
 • work in two or more countries
 • are a civil servant of an administration that belongs to Sweden but work in another country

If you have technical issues

If your e-identification does not work or if you have other technical issues, you can get help on our technical support pages. There, you can get assistance from an administrator directly in a web meeting. You are then connected with the administrator, who can see your screen and help you. Web meetings are available during the Customer Centre’s opening hours.

Technical support opens in a new window

If you have a protected identity

If you or your child has a protected identity, you cannot use all of the e-services found on My pages (Mina sidor).

If you are living with a protected identity or have a child with a protected identity

If you must apply using a paper form

All forms that can be downloaded from the website can be found under Forms and certificates.

Forms and certificates

Related links

For those of are applying for compensation