Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Föräldraledig med sambons barn

En förälder kan överföra en eller flera av sina föräldrapenningdagar till sin sambo.

Sambon kan då vara föräldraledig och ta hand om sitt bonusbarn till exempel när förskolan har planeringsdag.

Det här gäller även samkönade par som genomgått insemination utomlands. Den som födde barnet kan överföra föräldrapenningdagar till sin partner i väntan på att närståendeadoptionen blir klar.