Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Webbsändning från Föräldra­försäkringens dag

Här kan du titta på innehållet från vår kunskapsdag om attityder och perspektiv kring föräldraförsäkringen som ägde rum den 21 mars 2017.

Försäkringskassan har ett uppdrag av regeringen att verka för ett mer jämställt uttag av föräldrapenningen och är en viktig aktör, men det betyder inte att vi ensamma kan lyckas i detta arbete. Syftet med Föräldra­försäkringens dag är att öka kunskapen, få inspiration och belysa jämställdhetsfrågan kopplat till olika perspektiv och belysa olika aspekter av jämställdhet kopplat till föräldraledighet. Här kan du ta del av de medverkande föreläsarnas presentationer.

Välkommen till Föräldraförsäkringens dag

5 minuter

Syftet med Föräldraförsäkringens dag är att sprida kunskap, lära oss nya saker och få inspiration i det fortsatta arbetet med att försöka få uttaget av föräldraförsäkringen mer jämställt.

Annika Strandhäll om föräldraförsäkringen

26 minuter

I den här filmen reflekterar socialförsäkringsminister Annika Strandhäll kring föräldraförsäkringen.

Föräldraförsäkringen i korthet

15 minuter

I den här filmen berättar Försäkringskassans Alexandra Wallin om föräldraförsäkringen.

Hur förändras papparollen för nyanlända familjer?

48 minuter

I filmen talar Merhdad Darvishpour, fil. dr i sociologi, om papparollen hos nyanlända familjer.

Blir vi sjuka av jämställdhet?

28 minuter

I den här filmen talar Erica Lindahl, fil. dr på IFAU, om konsekvenserna av att vara yrkesverksam kvinna i Sverige idag.

Har de reserverade föräldrapenningmånaderna splittrat familjer?

30 minuter

I den här filmen resonerar Arizo Karimi, fil. dr, IFAU, om de reserverade föräldrapenningmånaderna har splittrat familjer.

Paneldiskussion Föräldraförsäkringens dag

41 minuter

Paneldiskussion med Lars Arrhenius från utredningen om en modern föräldraförsäkring, Joa Bergold från LO, Anna Sjögren från IFAU och Catharina Bäck från Svenskt Näringsliv.

Ann-Marie Begler avrundar Föräldraförsäkringens dag 2017

17 minuter

I den här filmen tar Ann-Marie avstamp i årets programpunkter och reflekterar kring dessa när hon avrundar 2017 års upplaga av Föräldraförsäkringens dag.