Remember that...
You have an old web browser. This means that you may not be able to use all functions on the website. We recommend that you upgrade your browser to a new version.
Färre dagar med föräldrapenning för föräldrar som kommer till Sverige med barn Actions
Loading...

Färre dagar med föräldrapenning för föräldrar som kommer till Sverige med barn

Riksdagen har beslutat att begränsa antalet dagar med föräldrapenning för barn som kommer till Sverige och som har fyllt 1 år. Skälet till beslutet är att föräldrarna ska kunna etablera sig i samhället tidigare. Beslutet gäller från 1 juli 2017.

Beslutet innebär att barn som blir bosatta i Sverige från barnets ettårsdag har rätt till högst 200 dagar totalt med föräldrapenning. Barn som blir bosatta i Sverige från barnets tvåårsdag kommer att ha rätt till högst 100 dagar totalt med föräldrapenning.

Beslutet omfattar även barn som blivit bosatta i Sverige efter den 1 juli 2010 och som då var äldre än ett år, där föräldrarna inte har tagit ut någon föräldrapenning före den 1 juli 2017.

Beslutet gäller inte barn som är adopterade eller ska adopteras.