Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Underhållsstödet höjs för barn mellan 11 och 14 år

Barns behov varierar i olika åldrar. Äldre barn och ungdomar kostar mer pengar än yngre barn. Från 1 januari 2019 höjs underhållsstödet för barn mellan 11 och 14 år med 150 kronor.

Tidigare har underhållsstödet höjts i två omgångar för barn som fyllt 15 år.

För dig som får ett fullt underhållsstöd varje månad betyder det att beloppet höjs från 1 573 kronor till 1 723 kronor. Första utbetalningen av det höjda underhållsstödet är för februari månad 2019.

Du som betalar ett belopp till Försäkringskassan varje månad för att ditt barn får underhållsstöd kan också påverkas av höjningen. Om du har ekonomisk förmåga att betala mer än vad du gör nu, kan beloppet du ska betala höjas. Du som påverkas av detta kommer att få ett nytt beslut från Försäkringskassan om det nya beloppet.

Du som får underhållsstöd vid växelvist boende påverkas inte av den här höjningen.

Det är riksdagen som beslutar om nivån på underhållsstödet.

Relaterade länkar

Information för dig som har barn men inte lever ihop med den andra föräldern