Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Höjt underhållsstöd

Från och med utbetalningen i juni 2021 får du som har underhållsstöd mer pengar varje månad. På den här sidan kan du läsa om hur det påverkar dig.

Du som betalar ett belopp till Försäkringskassan varje månad för att ditt barn får underhållsstöd kan också påverkas av höjningen.
Från och med juli höjs underhållsstödet till:

  • 1 673 kronor per månad till och med den månad barnet fyller 11 år
  • 1 823 kronor per månad till och med den månad barnet fyller 15 år
  • 2 223 kronor per månad från och med den månad då barnet har fyllt 15 år.

Lagändringen innebär att du har rätt till ett högre underhållsstödsbelopp från och med juli. Eftersom underhållsstöd betalas ut i förskott innebär det att det högre beloppet betalas ut redan den 25 juni. Du kommer i och med utbetalningen den 25 juni få ett utbetalningsbesked. Du behöver alltså inte göra någonting för att få det högre beloppet.

 

Om du ansöker om underhållsstöd kan lagändringen innebära att du har rätt till ett lägre belopp innan juli 2021 och det högre beloppet från och med juli. Vilket belopp du får beror på från och med när vi bedömer att du har rätt till underhållsstöd.

Underhållsstöd kan tidigast beviljas en månad innan ansökningsmånaden. Det innebär att om du ansöker om underhållsstöd i juli kan du få det lägre beloppet utbetalt för juni och det högre för juli och framåt.

 

Om du har ett belopp att betala kommer vi att räkna om det i och med lagändringen.

Om ditt belopp blir högre i och med höjningen av underhållsstödet kommer du att få ett beslut från oss om det.

Om ditt belopp inte påverkas ska du fortsatt att betala ditt redan beslutade betalningsbelopp.