Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Underhållsbidrag höjs med en procent från 1 februari

Från och med den 1 februari justeras underhållsbidrag. Underhållsbidrag är det bidrag som den förälder som inte bor med sitt barn ska betala till den förälder där barnet bor.

 
I år höjs bidragen med en procent. Höjningen gäller domar eller avtal som kommit till före 1 november 2017 och för bidrag som bestämts i svenska kronor. Höjningen gäller inte för dem som har andra regler för årlig justering bestämda i sina domar eller avtal. 
 
Svenska underhållsbidrag justeras enligt lag varje år med hänsyn till penningvärdets förändring. Försäkringskassan räknar varje år fram hur mycket underhållsbidragen ska förändras och procenttalen kan variera från år till år.