Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Under­hålls­bidrag när barnet inte bor hos dig

Underhållsbidrag när barnet inte bor hos dig

14 minuter

Den här filmen vänder sig till dig som vill få information om underhållsbidrag när barnet inte bor hos dig.

 

Underhållsbidrag är pengar som du ska betala till den föräldern där ditt barn bor. Underhållsbidraget ska användas till barnets boende, mat och fritidsintressen.

Hur mycket ska jag betala?

Ni ska själva komma överens om beloppet. Använd verktyget Beräkna underhållsbidrag för att räkna ut en rättvis summa.

I verktyget får du fylla barnets kostnader och dina egna inkomster och utgifter. Sen sparar du dina uppgifter och skickar länken med beräkningen till den andra föräldern så att hen kan fylla i sina inkomster och utgifter. När ni båda fyllt i era uppgifter får ni ett förslag på ett rättvist underhållsbidrag och en avtalsmall som ni kan använda för att göra en giltig överenskommelse om underhållsbidrag.

Du kan såklart också göra beräkningen på egen hand, men tänk på att du behöver veta vilka inkomster och utgifter den andra föräldern har för att få rätt belopp uträknat.

Beräkna underhållsbidrag

Förbered dig

Innan du börjar räkna är det bra om du tar fram

  • uppgifter om din inkomst, till exempel lönespecifikationer. Om dina inkomster varierar varje månad hittar du många av de uppgifter du behöver till uträkningen i din senaste deklaration.
  • dokument som rör din bostadskostnad, till exempel lånedokument och hyresavier.
  • uppgifter om barnets kostnader, till exempel faktura för barnomsorgsavgift eller avgifter för ridning, hockey, fotbollsläger eller likande.

”Nu täcker underhållsbidraget Pennys behov”

När Anna och Stefan separerade var de osams om det mesta.

Läs Annas berättelse


Vill du ha hjälp?

Du kan boka ett personligt webbmöte med en handläggare för att få hjälp att räkna ut underhållsbidraget.

Boka tid för webbmöte

Om ni vill skriva ett avtal

Antingen gör ni en muntlig överenskommelse eller ett skriftligt avtal om underhållsbidraget. Om ni vill skriva ett avtal mellan er kan ni använda en avtalsmall. Avtalet ska inte skickas till Försäkringskassan utan är en överenskommelse er föräldrar emellan.

5251 Avtal om underhållsbidrag till barn (41 kB)pdf öppnas i nytt fönster

5252 Avtal om underhållsbidrag till barn som fyllt 18 år (41 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Underhållsbidraget ska följa prisutvecklingen i samhället. För avtal eller domar från november 2018 eller tidigare innebär detta att beloppet ska höjas med två procent från och med februari 2019.

För underhållsbidrag fastställda utomlands eller i utländsk valuta gäller andra bestämmelser. Ring till kundcenter på 0771 524 524 för att få veta vad som gäller för dig i den situationen.

 

När ska jag betala underhållsbidraget?

Underhållsbidrag ska betalas i förskott varje månad. Bidraget för december ska alltså betalas senast den 30 november.

Underhållsbidrag ska betalas från och med det att ni inte längre bor ihop.

Vad gör vi om vi inte kan komma överens?

Om ni har svårt att komma överens om hur ni ska lösa frågor om umgänge, vårdnad, boende och barnets försörjning kan ni vända er till kommunen för att få hjälp med ett samarbetssamtal.

Samarbetssamtalet är en möjlighet för er att hitta gemensamma lösningar för barnets bästa utan att behöva gå till domstol. Samarbetssamtal kostar inget.

Om ni har haft samarbetssamtal och fått hjälp av Försäkringskassan men ändå inte kan komma överens om frågor som rör barnet så kan ni vända er till tingsrätten. Kontakta ett juridiskt ombud för att få veta hur ni ska göra.

Vanliga frågor

Om ditt barn bor i Sverige och får underhållsstöd från Försäkringskassan ska du betala underhållsbidrag till Försäkringskassan och inte till barnets andra förälder.

Ring till kundcenter på 0771 524 524 så kan vi berätta vad som gäller i din situation.

När barnet har fyllt 18 år ska underhållsbidraget betalas direkt till barnet om barnet går i skolan på heltid på grundskolenivå, gymnasienivå eller motsvarande. Barnet har rätt till underhållsbidrag till och med dess att hen fyller 21 år. Om barnet har fyllt 18 år och har slutat skolan har hen inte längre rätt till underhållsbidrag.

Det är barnet och den förälder som ska betala som skriver avtal om underhållsbidrag när barnet är 18 år. Använd mallen:

5252 Avtal om underhållsbidrag till barn – till studerande barn som fyllt 18årpdf öppnas i nytt fönster

När barnet har fyllt 18 år ska bidraget betalas direkt till barnet om barnet går i skolan på heltid på grundskolenivå, gymnasienivå eller motsvarande. Barnet har rätt till underhållsbidrag till och med dess att han eller hon fyller 21år.

Om barnet har fyllt 18 år och har slutat skolan har han eller hon inte längre rätt till underhållsbidrag.

I verktyget Beräkna underhållsbidrag får du hjälp med förifyllda summor för vad barn kostar om du fyller i ålder och kön på barnet. Summorna baserade på Konsumentverkets beräkningar för vad barn kostar. Om du inte vill ange kön och ålder kan du hitta summorna själv, samt läsa mer på Konsumentverkets webbplats.

Hallå konsument (hallakonsument.se) öppnas i nytt fönster

Du kan vända dig till tingsrätten. Kontakta ett juridiskt ombud för att få veta hur du ska göra.

Den andra föräldern kan ansöka om underhållsstöd
Om du inte betalar underhåll för ditt barn för att ni inte kommer överens kan den andra föräldern ansöka om underhållsstöd från Försäkringskassan. Underhållsstödet är högst 1 573 kronor per månad till och med månaden när barnet fyller 11 år, därefter 1 723 kronor till och med månaden när barnet fyller 15 år och 2 073 kronor efter att barnet har fyllt 15 år. Du får sedan betala tillbaka hela eller delar av underhållsstödet till Försäkringskassan.

Om du betalar tillbaka underhållsstödet i tid och med rätt belopp till Försäkringskassan minst sex månader i följd, kan vi besluta att inte betala ut något underhållsstöd. Då får ni istället göra ett nytt försök att komma överens om ett underhållsbidrag.

Om det finns särskilda skäl till varför en överenskommelse mellan dig och den andra föräldern inte skulle fungera, kan Försäkringskassan besluta att fortsätta betala ut underhållsstöd för barnet.


Ja, oavsett om du är bosatt i samma land som ditt barn eller inte, så är du underhållsskyldig för barnet. Försäkringskassan kan hjälpa den som är bosatt i ett land som Sverige har ett samarbete med att få underhållsbidrag fastställt eller indrivet från en bidragsskyldig bosatt i Sverige. 

Om Försäkringskassan får en ansökan om fastställelse och/eller indrivning av underhållsbidrag från ett land som vi har ett samarbete med så kommer vi att kontakta dig.

Vi kan hjälpa dig med att ta reda på om du kan ansöka om att ändra ditt underhållsbidrag. I vissa länder kan det kosta pengar att ändra underhållsbidraget och då kan du ansöka om rättshjälp i det landet. 

Ring kundcenter på 0771-524 524 om du vill veta mer eller om du vill ha hjälp med att ansöka om ändring.

Ja, om barnet sover hos dig minst fem nätter i sträck. Du får också göra avdrag om barnet sover hos dig minst sex nätter under en kalendermånad. De nätterna behöver inte vara i sträck.

Du får göra avdrag för 1/40 per dag av det belopp du betalar per månad. Om du till exempel betalar 1 300 kronor i månaden i underhållsbidrag så ska du betala 32 kronor mindre per dag som barnet bor hos dig.

Om barnet bor tillfälligt hos dig under återkommande perioder
Om barnet bor tillfälligt hos dig under återkommande perioder kan du och den andra föräldern skriva ett nettoavtal. Det betyder att ni räknar av umgänget från det du ska betala i underhållsbidrag varje månad.

Exempel:
Du ska betala 2 200 kronor i underhållsbidrag. Men eftersom du har barnet varannan helg och halva juli varje år (sammanlagt 56 dygn) kan du få göra ett avdrag på summan. Så här räknar man ut hur stort avdraget blir:

Värdet för ett dygns umgänge blir 1/40 x 2 200 kronor (underhållsbidraget) = 55 kronor per dygn.

Värdet för hela året blir 56 dygn x 55 kronor = 3 080 kr per år.

Värdet per månad blir 3 080 kronor delat med 12 = 256 kronor per månad.

Det du ska betala i underhållsbidrag efter avdraget blir 2 200 kronor - 256 kronor = 1944 kronor.

Använd mallen för att skriva ett nettoavtal.

5250 (Nettoavtal)pdf öppnas i nytt fönster

Ni ska själva komma överens om beloppet och hur det ska betalas. Det kan ske genom överföring på bank, kontant eller med Swish. Kom ihåg att skriva kvitto för er båda vid kontant betalning.

Kan ni inte komma överens erbjuder kommunen samarbetssamtal om vårdnad, umgänge och boende. Där får ni hjälp att hitta gemensamma lösningar för barnets bästa utan att behöva gå till domstol. Om ni inte har kontakt med varandra och därför inte kan komma överens om underhållsbidraget så kan ni vända er till tingsrätten. Kontakta ett juridiskt ombud för att få veta hur ni ska göra.

Ja, i samband med mål om äktenskapsskillnad, vårdnad, boende eller umgänge i tingsrätten kan ni även räkna ut och besluta om underhållsbidrag.

Men tänk på att det kan vara förenat med kostnader att ta upp frågan om underhållsbidrag i tvisten. Det bästa är om ni kan komma överens om underhållsbidrag i ett avtal istället för i en dom. Prata med ditt juridiska ombud om detta.