Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Tillfälligt tilläggs­bidrag till barn­familjer med bostads­bidrag

Barnfamiljer som har bostadsbidrag får ett tillfälligt tilläggsbidrag under perioden juli 2020 till december 2020. Pengarna betalas ut automatiskt till barnfamiljer som har bostadsbidrag. Du behöver inte ansöka om pengarna.

Tilläggsbidraget kommer att vara 25 procent av det belopp du får utbetalat i bostadsbidrag varje månad. Du behöver inte betala skatt på pengarna.

Tilläggsbidraget kommer att betalas ut till och med december 2020.

Bidraget upphör efter december 2020. Det är regeringen som beslutar ifall det blir en förlängning.

Bostadsbidrag till barnfamiljer

Vanliga frågor

Om du bara får bostadsbidrag för att du är under 29 år kommer du inte att få tilläggsbidraget.

Ja, om du får bostadsbidrag för att du har tagit emot barn för vård i familjehem får du också tilläggsbidraget.

Du kan gå in på Kassakollen för att se om du kan få bostadsbidrag. Tänk på att beloppen som visas i Kassakollen är utan tilläggsbidraget.

Kassakollen

Nej, tilläggsbidraget är inte en del av ditt preliminära bostadsbidrag och därför varken höjs eller sänks ditt bostadstillägg för att du får tilläggsbidraget.

Om du tjänat mer än vad du uppgett i din ansökan så kommer Försäkringskassan inte att kräva tillbaka tilläggsbidraget, även om du behöver betala tillbaka en del av ditt bostadsbidrag.
Om Försäkringskassan beslutar att din rätt till bostadsbidrag upphör kan du bli skyldig att betala tillbaka både bostadsbidraget och det du fått som tilläggsbidrag.

Betala tillbaka bostadsbidrag

Högsta möjliga tilläggsbidrag är normalt 1  300 kronor per månad. Om du eller någon familjemedlem har en funktionsnedsättning som ger rätt till högre bostadsbidrag är högsta belopp 1  325 kronor.

Det kan bero på att Försäkringskassan har gjort ett avdrag på ditt bostadsbidrag. Avdraget kan till exempel ha gjorts för att:

  • du har kommit överens med Försäkringskassan om en avbetalningsplan eller
  • du har fått ekonomiskt stöd från kommunen för samma tid som bostadsbidraget betalades ut och kommunen har begärt att få en del av bostadsbidraget.

Om du har frågor om din utbetalning kan du kontakta oss för att få information om vad som gäller i ditt fall.