Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Nyheter inom bostadsbidrag den 1 mars

Den 1 mars 2018 kommer ett nytt bidrag inom bostads­bidraget. Samtidigt höjs inkomst­gränserna och umgänges­bidraget.

Vem kan få det nya bidraget?

Du kan få det nya bidraget om du har vårdnaden om barn som bor ungefär halva tiden hos dig och halva tiden hos den andra föräldern, så kallat växelvist boende. För att kunna få bidraget måste du ansöka om bostadsbidrag.

Hur mycket pengar kan jag få?

Bidragets storlek påverkas av hur många barn som bor växelvis. Du kan få

  • 1 300 kronor för ett barn
  • 1 600 kronor för två barn
  • 2 100 kronor för tre eller flera barn. 

Inkomstgränser och umgängesbidraget höjs

Inkomstgränserna för barnfamiljer höjs. Från och med den 1 mars 2018 kan du som är ensamstående tjäna upp till 135 000 kronor per år utan att ditt bostadsbidrag minskas. Om du är gift eller sambo kan ni tjäna upp till 67 500 kronor var utan att ert gemensamma bostadsbidrag sänks.

Umgängesbidraget för barn som bor tidvis i ett hushåll höjs också. Från och med den 1 mars 2018 kan du få

  • 500 kronor för ett barn
  • 600 kronor för två barn
  • 700 kronor för tre barn.