Webbinnehållsvisning (JSR 286)

�tg�rder
L�ser in...

Barnbidrag

Här kan du läsa om barnbidrag och flerbarnstillägg.

Vad är barnbidrag?

Barnbidrag är ett ekonomiskt stöd som automatiskt betalas ut till föräldrar som bor och har barn i Sverige.

Kan jag få barnbidrag och flerbarnstillägg?

Du får barnbidrag om du

 • har barn som är yngre än 16 år och barnet bor i Sverige. I vissa situationer kan du få barnbidrag för barn som bor i ett annat EU/EES-land eller Schweiz.
 • är försäkrad i Sverige. Det är du om du bor här.

Flerbarnstillägget betalas automatiskt ut om du får barnbidrag för minst två barn.

Det finns några undantag från de här reglerna som gäller om du, barnet eller den andra föräldern bor eller arbetar i ett annat land. Ring kundcenter för att ta reda vad som gäller för dig.

Undantagen

Du kan arbeta i ett annat land och ändå vara försäkrad i Sverige. Det finns också tillfällen när du kan arbeta i Sverige men vara försäkrad i ett annat land. Ring kundtjänst om du vill veta vad som gäller för dig som:

 • arbetar som sjöman
 • är utsänd av en svensk arbetsgivare till ett annat land eller är utsänd av en utländsk arbetsgivare till Sverige
 • är diplomat
 • arbetar i två eller flera länder
 • är offentligt anställd av en förvaltning som tillhör Sverige men arbetar i ett annat land
 • arbetar som flygande personal
 • är kontraktsanställd inom EU
 • har fått dispens att tillhöra svensk socialförsäkring

- minimera

Hur mycket får jag?

Har du och den andra föräldern gemensam vårdnad delar ni på barnbidraget. Ni får 525 kronor var i månaden.

Om du har ensam vårdnad om barnet får du 1 050 kronor i månaden.

Barnbidraget är skattefritt. Har du två eller fler barn, som du får barnbidrag för, får du automatiskt också flerbarnstillägg.

 

Om ni delar på barnbidraget

Totalt antal barn Barnbidrag Flerbarnstillägg Sammanlagt
1 525 kronor - 525 kronor
2 1 050 kronor 75 kronor 1 125 kronor
3 1 575 kronor 302 kronor 1 877 kronor
4 2 100 kronor 807 kronor 2 907 kronor
5 2 625 kronor 1 432 kronor 4 057 kronor
6 3 150 kronor 2 057 kronor 5 207 kronor

 

Om du får hela barnbidraget

Totalt antal barn Barnbidrag Flerbarnstillägg Sammanlagt
1 1050 kronor - 1 050 kronor
2 2 100 kronor 150 kronor 2 250 kronor
3 3 150 kronor 604 kronor 3 754 kronor
4 4 200 kronor 1 614 kronor 5 814 kronor
5 5 250 kronor 2 864 kronor 8 114 kronor
6 6 300 kronor 4 114 kronor 10 414 kronor

 

- minimera

När kommer pengarna?

Pengarna kommer senast den 20:e varje månad.

Avvikande utbetalningsdagar

18 juni, 18 september och 18 december.

Den första utbetalningen kommer månaden efter att barnet har fötts och betalas ut till och med det kvartal som barnet fyller 16 år.

Meddela alltid förändringar

Ring kundcenter om

 • om du eller den andra föräldern börjar arbeta i eller får pension i ett annat land
 • du, den andra föräldern eller barnet flyttar till ett annat land.
 • vårdnaden av ditt barn ändras
 • om barnet avbryter sina studier.

Den här typen av förändringar kan påverka om du har rätt att få barnbidrag eller inte.

Vad händer när barnet fyller 16 år?

När ditt barn fyller 16 år får han eller hon inget barnbidrag längre. Hur länge han eller hon får barnbidrag beror på när barnet fyller år.

Om barnet fyller år i januari - mars

Om ditt barn fyller 16 år januari – mars får du det sista barnbidraget för ditt barn i juni.

Om ditt barn börjar studera på gymnasiet under hösten betalar Centrala studiestödsnämnden (CSN) ut studiebidrag i september till ditt barn.

Har du flera barn får du en blankett hemskickad från oss i mars. På den ska du anmäla att ditt barn går i skolan för att kunna räkna med barnet för flerbarnstillägget. I juni får du en blankett till hemskickad där du ska anmäla om ditt barn ska gå i gymnasiet. Du kan även anmäla på Mina sidor. 

 

- minimera

Om barnet fyller år i april - juni

Om ditt barn fyller 16 år april – juni får du det sista barnbidraget i juni.

Om ditt barn börjar studera på gymnasiet under hösten betalar Centrala studiestödsnämnden (CSN) ut studiebidrag i september till ditt barn.

Har du flera barn får du också en blankett hemskickad från oss i juni där du behöver anmäla om ditt barn ska gå i gymnasiet för att kunna räkna med barnet för flerbarnstillägget. Du kan även anmäla på Mina sidor. 

 

- minimera

Om barnet fyller år i juli - september

Om ditt barn fyller 16 år juli – september får du det sista barnbidraget i september.

Om ditt barn studerar på gymnasiet betalar Centrala studiestödsnämnden (CSN) ut studiebidrag i oktober till ditt barn.

Har du flera barn får du även en blankett hemskickad från oss i september där du behöver anmäla om ditt barn ska gå i gymnasiet för att kunna räkna med barnet för flerbarnstillägget. Du kan även anmäla på Mina sidor. 

 

- minimera

Om barnet fyller år i oktober - december

Om ditt barn fyller 16 år oktober – december får du det sista barnbidraget i december.

Om ditt barn studerar på gymnasiet betalar Centrala studiestödsnämnden (CSN) ut studiebidrag i januari året därpå till ditt barn.

Har du flera barn får du även en blankett hemskickad från oss i december där du behöver anmäla om ditt barn ska gå i gymnasiet för att kunna räkna med barnet för flerbarnstillägget. Du kan även anmäla på Mina sidor. 

 

- minimera

Om barnet går kvar i grundskolan eller särskolan

Om ditt barn inte studerar på gymnasiet utan går kvar i grundskolan eller i särskolan så fortsätter du att få barnbidrag få Försäkringskassan även efter att barnet fyller 16 år. Du behöver inte göra något utan skolan informerar oss om att ditt barn ska få förlängt barnbidrag

- minimera

 

 Vanliga frågor

Jag har en dotter som har fyllt 16 år, kan jag räkna med henne för att få behålla mitt flerbarnstillägg?

+

-

Ja om hon

 • bor kvar hos dig
 • studerar heltid på gymnasiet, grundskola eller särskola
 • är ogift.

För att du ska få fortsatt flerbarnstillägg ska du anmäla förlängt flerbarnstillägg på Mina sidor.
 

Om du inte kan anmäla på Mina sidor kan du skicka in blanketten: 5219 Anmälan om att ett barn som fyllt 16 år går i skolan

Vi har delat barnbidrag, kan vi välja vem flerbarnstillägget ska betalas ut till?

+

-

Nej, vid delat barnbidrag kan ni inte välja mottagare av flerbarnstillägg.
Jag och min blivande sambo har båda barn sedan tidigare förhållanden. Kan vi få flerbarnstillägg nu när vi flyttar ihop?

+

-

Nej, inte om ni bara är sambo. Ni måste vara gifta eller ha gemensamma barn för att kunna räkna ihop barn i familjen.

Ja, om ni är gifta. Om ni är eller har varit gifta eller har gemensamma barn kan ni räkna ihop barnen. Ni anmäler på den här  blanketten.  

5220 Anmälan om att räkna ihop barn i familjen (Flerbarnstillägg)

Hur gör jag för att ändra vilket konto pengarna kommer till?

+

-

Logga in på Mina sidor för att ändra till ett annat av dina egna konton.

Kan pengarna sättas in på mitt barns konto?

+

-

Nej, man måste vara 18 år för att ta emot utbetalningar från Försäkringskassan. 

Har barnet förlängt barnbidrag skickar vi ut en kontoanmälan innan barnet fyller 18 år. Där skriver barnet sitt eget kontonummer och sedan skickas pengarna till barnet.

Vad händer om jag arbetar utomlands?

+

-

Om du arbetar utomlands kan det påverka ditt barnbidrag. Ring kundcenter för att få veta vad som gäller dig.

Den andra föräldern får hela barnbidraget men jag vill ha halva barnbidraget. Hur gör jag?

+

-

Är ni överens om att du ska få barnbidraget ska ni tillsammans skriva under och skicka in blanketten.

5180 Barnbidrag och eventuellt flerbarnstillägg - Föräldrars gemensamma anmälan om mottagare

Om ni inte är överens om att det ska delas kan du skicka in den här blanketten för att anmäla att du vill ha barnbidraget. För att du ska få halva barnbidraget ska barnet bo hos dig växelvist. Om du och den andra föräldern bor tillsammans så kan du också få halva barnbidraget.

5227 Barnbidrag - En förälders anmälan om att vara mottagare

Jag vill ha hela barnbidraget. Hur gör jag?

+

-

Är ni överens om att du ska få barnbidraget ska ni tillsammans skriva under och skicka in blanketten.

5180 Barnbidrag och eventuellt flerbarnstillägg - Föräldrars gemensamma anmälan om mottagare

Om ni inte är överens om vem som ska få barnbidraget kan du skicka in den här blanketten för att anmäla att du vill ha hela barnbidraget.

5227 Barnbidrag - En förälders anmälan om att vara mottagare

För att du ska få hela barnbidraget ska barnet mestadels bo hos dig.
Du kan också få hela barnbidraget om den andra föräldern inte kan vårda barnet, till exempel på grund av sjukdom.

 

Vad är delningslänkar?