Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Barnbidraget höjs

Text Barnbidraget höjs Actions
Loading...

Från och med den 1 mars 2018 höjs barnbidraget med 200 kronor per månad och barn.

Du behöver inte göra någonting

Höjningen gäller både vanligt barnbidrag och förlängt barnbidrag. Helt barnbidrag kommer då betalas med 1 250 kronor och delat barnbidrag med 625 kronor.

Det höjda barnbidraget går ut automatiskt och det nya beloppet kommer att framgå av de insättningsbesked eller utbetalningskort som skickas ut i samband med utbetalningen den 20 mars 2018.