Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Barnbidrag och flerbarnstillägg

Föräldrar som bor och har barn i Sverige får barnbidrag. Du behöver inte ansöka om barnbidrag, utan det betalas ut automatiskt och kommer en gång i månaden. Det finns också ett flerbarnstillägg för den som har två barn eller fler.

Vem kan få barnbidrag?

Du kan få barnbidrag om

 • du är vårdnadshavare för ett barn som är yngre än 16 år, eller ett barn som är äldre och går i grundskolan eller i särskola
 • både du och barnet är försäkrade i Sverige.

Du och barnet är normalt försäkrade i Sverige om ni bor här och har svenskt medborgarskap eller uppehållstillstånd.

Mer information om att vara försäkrad i Sverige

 
 

Vem kan få flerbarnstillägg?

Du får automatiskt flerbarnstillägg om du får barnbidrag eller studiebidrag för två barn eller fler. Du behåller flerbarnstillägget även efter att ett barn har fyllt 18 år och får studiebidraget utbetalt till sig själv.

Om du lever med en ny partner får ni räkna ihop era barn från tidigare förhållanden för flerbarnstillägg om ni är gifta eller har gemensamma barn. Det räcker alltså inte med att ni bara är sambor.

Undantaget är om ni tidigare varit gifta med varandra eller tidigare har haft gemensamma barn. Då får ni räkna ihop barn från andra förhållanden, men i det fallet måste ni göra en anmälan till Försäkringskassan.

Anmäl flerbarnstillägg (5220)

Barnbidrag om du eller en familjemedlem bor eller arbetar utomlands

Om någon i familjen bor eller arbetar i ett annat EU/EES-land eller Schweiz kan det påverka barnbidraget. Det gäller även om någon i familjen får pension från de länderna.

Om en familjemedlem bor i, arbetar i eller får pension från ett annat land inom EU/EES eller Schweiz

Vem betalas barnbidraget ut till?

Om barnet är fött den 1 mars 2014 eller senare betalas barnbidrag och flerbarnstillägg ut med hälften var till båda vårdnadshavarna.

För äldre barn betalas barnbidraget ut till en av vårdnadshavarna. Om ni vill dela på bidraget eller ändra vem som får det måste ni anmäla det till Försäkringskassan.

Om du är ensam vårdnadshavare får du hela bidraget med eventuellt flerbarnstillägg.

Om du vill ändra hur barnbidraget betalas ut kan du göra det på Mina sidor. Ändringen går snabbt om barnets andra förälder också loggar in på Mina sidor och godkänner ändringen.

Om du och den andra föräldern inte är överens så kan du anmäla ändringen utan att hen godkänner ändringen. Men då tar det längre tid, eftersom vi måste utreda var barnet bor. Vi kontaktar den andra föräldern och informerar om vilka uppgifter du har lämnat. Den andra föräldern har därefter två veckor på sig att lämna synpunkter.

 

Ni kan välja vem som ska få flerbarnstillägget om ni båda får helt barnbidrag eller studiebidrag från CSN för ett barn eller fler. Om någon av er får delat barnbidrag för ett barn fördelas flerbarnstillägget däremot automatiskt mellan er. Då kan ni inte välja vem som ska få flerbarnstillägget.

5220 Ändra mottagare av flerbarnstillägg

 
 

Hur mycket får man i barnbidrag och flerbarnstillägg?

Barnbidraget är 1 250 kronor i månaden per barn. Flerbarnstillägget är 150 kronor för två barn och blir högre om du har fler barn. Du betalar ingen skatt på barnbidrag eller på flerbarnstillägg.

 
Om två föräldrar delar
Antal barn Barnbidrag Flerbarnstillägg Sammanlagt
1 625 kr - 625 kr
2 1 250 kr 75 kr 1 325 kr
3 1 875 kr 365 kr 2 240 kr
4 2 500 kr 870 kr 3 370 kr
5 3 125 kr 1 495 kr 4 620 kr
6 3 750 kr 2 120 kr 5 870 kr
Om hela bidraget betalas ut till en förälder
Antal barn Barnbidrag Flerbarnstillägg Sammanlagt
1 1 250 kr - 1 250 kr
2 2 500 kr 150 kr 2 650 kr
3 3 750 kr 730 kr 4 480 kr
4 5 000 kr 1 740 kr 6 740 kr
5 6 250 kr 2 990 kr 9 240 kr
6 7 500 kr 4 240 kr 11 740 kr

 

 

När kommer pengarna?

Barnbidrag och flerbarnstillägg betalas ut senast den 20:e varje månad. Om den 20:e är en lördag eller söndag betalas pengarna ut på fredagen. Om den 20:e är en helgdag betalas pengarna ut vardagen före.

Du kan se utbetalningen på Mina sidor åtta dagar innan pengarna kommer.

För att vi ska kunna betala ut barnbidrag till dig som adopterat ett barn behöver du göra så här:

 1. Fyll i och skicka in blanketten Lämna uppgifter vid flytt till eller arbete i Sverige (5456). Titta på filmen ”När ditt barn kommer till Sverige – så här gör du” för att se hur du ska fylla i blanketten.
 2. Skicka in ett medgivande om adoption och uppgift om när du fick barnet i din vård.

Du kan få barnbidrag från och med månaden efter att du fick barnet i din vård.

Lämna uppgifter vid flytt till eller arbete i Sverige (5456)

När ditt barn kommer till Sverige - så här gör du

1 minut

Den här filmen visar hur du ska fylla i blankett 5456 för ett barn som kommer till Sverige. Försäkringskassan behöver uppgifterna för att kunna fatta ett beslut om barnbidrag för ditt barn.

 

När barnet fyller 16 år – studiebidrag eller förlängt barnbidrag

När barnet fyllt 16 år får du studiebidrag från CSN i stället för barnbidrag, förutsatt att barnet går på gymnasiet. Om barnet går kvar i grundskolan eller i särskola förlängs barnbidraget. Det är skolan som ska anmäla att ett barn har rätt till förlängt barnbidrag, så vänd dig till barnets skola om du inte får förlängt barnbidrag.

Så fungerar studiebidraget

Studiebidraget är lika stort som barnbidraget, 1 250 kronor i månaden. Däremot får du inget studiebidrag för juli och augusti.

Det betyder att om ditt barn fyller 16 år före den 1 juli året när hen slutar grundskolan och börjar gymnasiet blir det ett glapp i juli och augusti. För de månaderna får du varken barnbidrag eller studiebidrag.

Om barnet fyller 16 år den 1 juli eller senare blir det inget glapp. Då kommer det första studiebidraget månaden efter det sista barnbidraget.

Information om studiebidrag för gymnasiestudier på (csn.se)

Flerbarnstillägg för barn med studiebidrag

Barn med studiebidrag räknas med för flerbarnstillägg om

 • barnet bor hos dig
 • barnet studerar på heltid
 • barnet är ogift.

Flerbarnstillägget betalas ut automatiskt. Du behöver inte anmäla att ditt barn går på gymnasiet. Men den första utbetalningen av flerbarnstillägg för ett barn som får studiebidrag kommer en månad i efterskott.

Flerbarnstillägget för sommaren kommer i efterskott

Utbetalningen av flerbarnstillägget följer utbetalningen av studiebidraget. Därför betalas inget flerbarnstillägg ut i juli, augusti eller september. Flerbarnstillägget för de månaderna kommer först i mitten av oktober, efter den första utbetalningen av studiebidraget från CSN.

Exempel 1

Du har två barn. Det ena går på gymnasiet och det andra går i grundskolan.

Du får inget flerbarnstillägg under sommaren. Flerbarnstillägget för juli, augusti och september betalas ut i mitten av oktober.

Exempel 2

Du har tre barn. Det äldsta går på gymnasiet, mellanbarnet har fyllt 16 år och ska börja till hösten. Det yngsta går fortfarande i grundskolan.

Flerbarnstillägget för alla tre barnen för juli, augusti och september betalas ut i mitten av oktober.

Exempel 3

Du har tre barn. Två går i grundskolan och ett går på gymnasiet.

Under juli och augusti får du flerbarnstillägg för de två barn som går i grundskolan. Flerbarnstillägget för det barn som går på gymnasiet betalas ut i mitten av oktober.

 

Anmäl förändringar

Det är viktig att du anmäler om något händer som kan påverka din rätt till barnbidrag eller flerbarnstillägg. Om du får ersättning som du inte har rätt till kan du bli skyldig att betala tillbaka.

Meddela oss inom 14 dagar om:

 • du, barnet eller ni båda ska bo utomlands i mer än sex månader
 • barnet hoppar av gymnasiet
 • du har barn över 16 år som flyttar
 • du får flerbarnstillägg för att du är sambo, men ska separera
 • vårdnaden av ditt barn ändras
 • du, den andra föräldern eller barnet flyttar till, börjar arbeta i, eller får pension från ett annat EU/EES-land eller från Schweiz.

 Hjälp oss göra vår webbplats bättre

Svara på enkäten och berätta vad du tycker om webbplatsen.

Till enkäten öppnas i nytt fönster

Vanliga frågor

Det kan ta lite tid innan första utbetalningen, eftersom vi måste utreda om du och barnet är försäkrade i Sverige.

Logga in på Mina sidor och gå till Min profil. Om du inte kan logga in på Mina sidor kan du i stället använda blanketten:

Anmälan om konto (5605)

Ja, men barnet måste också ha uppehållstillstånd. Du ansöker om uppehållstillstånd för barnet hos Migrationsverket.

Uppehållstillstånd för barn på Migrationsverkets webbplats

Du måsta ansöka om förlängt uppehållstillstånd hos Migrationsverket innan ditt tidigare uppehållstillstånd slutar gälla. Du måste ha samma skäl för att få uppehållstillstånd som du angett i din tidigare ansökan. Då kan du få barnbidrag medan du väntar på beslutet.

Nej, inte så länge ni bara är sambo. Om ni får ett gemensamt barn eller gifter er får ni automatiskt flerbarnstillägg utan anmälan.

Nej, när ni delar på barnbidraget kan ni inte välja mottagare av flerbarnstillägget. Då betalas det ut med hälften var, eller i förhållande till hur mycket var och en av er får i barnbidrag, om det är olika.

Det beror på för hur lång tid och vilket land. Om du och barnet eller bara barnet är utomlands kortare tid än sex månader händer inget. Men gäller det längre tid kan det påverka barnbidraget. Då ska du meddela Försäkringskassan direkt. Om du får bidrag som du inte har rätt till måste du betala tillbaka pengarna.

Om barnet är i ett EU/EES-land eller Schweiz kan du fortfarande ha rätt till barnbidrag från Sverige. Barnbidrag räknas som en familjeförmån inom EU och samordnas mellan medlemsländerna.

Om barnet är i ett land som inte tillhör EU/EES har du normalt inte rätt till barnbidrag. Men för dig som är biståndsarbetare, statsanställd eller utlandsstuderande gäller särskilda regler.

EU-familjeförmåner

Arbeta utanför EU/EES och Schweiz

Vänd dig till CSN som beslutar om studiebidrag. Men om ditt barn är svensk medborgare och går på gymnasiet i Sverige, så behöver du vanligtvis inte ansöka om studiebidrag. Ska barnet gå i gymnasiet i ett annat land behöver du däremot ansöka om studiebidrag.

Du kan läsa mer om studiebidrag för gymnasieelever på CSN:s webbplats.

Bidrag för gymnasiestudier utanför Sverige (csn.se)

Bidrag för gymnasiestudier i Sverige (csn.se)

Det går också att ansöka om ändring med pappersblankett.

Om ni är överens om ändringen ska ni använda den här blanketten:

Ändra vem som ska få barnbidraget – vi är överens (5180)

Blanketten ska skrivas under av er bägge. Den går också att beställa hem.

Beställ blankett

Om ni inte är överens om ändringen kan du anmäla själv på den här blanketten:

Ändra vem som ska få barnbidraget – vi är inte överens (5227)

Relaterade länkar

Aktuellt

Vad gäller vid arbete eller boende i ett annat EU/EES-land eller Schweiz?