Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Betala tillbaka bostadsbidrag

Här kan du läsa vad som gäller för dig som måste betala tillbaka bostadsbidrag.

Varför ska jag betala tillbaka pengar?

Du behöver betala tillbaka bostadsbidrag om du har haft högre inkomster än du skrev in ansökan. Försäkringskassan får uppgift om din inkomst från Skatteverket.

Kontrollera att alla uppgifter stämmer?

Om Skatteverkets inkomstuppgifter stämmer behöver du inte göra någonting. Du kommer att få ett beslut och ett inbetalningskort. Först när du har fått inbetalningskortet kan du betala tillbaka pengarna. Där står när du senast måste betala.

Om inkomstuppgifterna från Skatteverket inte stämmer ska du vända dig dit. Om de ändrar uppgifterna så får vi veta det och ändrar ditt beslut om bostadsbidrag.

Om du tycker att uppgifterna från Centrala Studiestödsnämnden (CSN) inte stämmer ska du vända dig dit för att få ett underlag som visar de rätta uppgifterna. Underlaget skickar du sedan till Försäkringskassan.

Ansöka om avbetalningsplan

Du kan få en avbetalningsplan om du inte kan betala tillbaka hela bidraget på en gång. Ansök på Mina sidor eller genom att ringa kundcenter på 0771-524 524 efter du fått beslutet om slutligt bostadsbidrag.

Särskilda skäl för att inte behöva betala tillbaka

Om det finns särskilda skäl kan Försäkringskassan besluta att du inte ska betala tillbaka. Särskilda skäl kan vara om:

  • du ska ha anmält inkomsthöjningen som inträffade under det år som bidraget betalades ut eller det kan anses ursäktligt att anmälan inte gjorts.
  • du under en längre tid framöver saknar möjlighet att betala beloppet.
  • du inte lämnat några felaktiga uppgifter i er ansökan.

I det brev som du har fått står det när du senast behöver kontakta oss och hur du når oss.

Vanliga frågor

Nej.

Ja. Du kan se i Kassakollen om du har rätt till bostadsbidrag och hur mycket pengar du kan få. 

Kassakollen

Kom ihåg att höra av dig till oss om dina inkomster eller boendekostnader har förändrats sedan du gjorde din ansökan. Då kan vi justera dina utbetalningar nu.

Om du har betalat tillbaka studiemedel efter 2014 så behöver vi ett underlag från CSN som visar det. Studiemedel avser bidraget, inte lån.

Om uppgiften om din förmögenhet inte är korrekt ska du skicka in ett underlag till Försäkringskassan som visar hur stor din förmögenhet var den 31 december 2018.

Skriv ditt personnummer och ”Avstämning BOB” på underlaget och skicka det till: Försäkringskassans Inläsningscentral, 839 88 Östersund.

Om du är ansluten till tjänsten Mina meddelanden skickas ditt inbetalningskort till din digitala brevlåda, annars kommer det hem till dig med papperspost.

Skaffa en digital brevlåda